Gezondste Regio 2025

Gezondste Regio 2025 heeft de ambitie om als regio Noord-Limburg in 2025 de gezondste regio van Europa te zijn. Gezondheid is iets wat iedereen raakt en wat voor ons allemaal belangrijk is. Met onze ambitie creëren we samenwerkingen en zien we dat er nieuwe gezondheidsinitiatieven ontstaan. 

Volgende Gezondheidscafé 28 november; save the date!

Ons volgende gezondheidscafé zal plaatsvinden op 28 november 2019. De uitnodiging volgt snel, maar voor nu; save the date!

’t Plein; een plek om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met de regio

De Gezondste Regio 2025 breidt zich uit naar Venlo. Daar wordt op woensdag 17 april het eerste gezondheidscafé georganiseerd. Cultuur en Gezondheid zullen hierbij centraal staan. 

Gezondheid is een term die alles met elkaar verbindt. Iets wat iedereen raakt, in alle lagen van de bevolking.
Iedereen wil (fysiek en mentaal) gezond zijn en blijven. Iedere ondernemer wil een gezond bedrijf en ieder bestuur een gezonde vereniging. Daarom hebben we een gezamenlijke visie nodig, een wenkend perspectief. Een stip op de horizon waar de gehele gemeente zich achter kan scharen; onze regio de gezondste regio van 2025 te maken!

Scholen

De jeugd heeft de toekomst! Gezondste Regio stimuleert dat jeugd actief bezig is met gezondheid. We brengen ze kennis bij en helpen om hun eigen initiatief op te zetten. Onze jeugd werkt mee aan een omgeving waar ze later zelf willen blijven wonen en werken.

Voeding

Voeding vormt een belangrijk onderdeel van gezondheid. Samen met de omgeving gaat Gezondste Regio 2025 voedselverspilling tegen. Voedsel dat veilig, gezond en ook gewoon lekker is. Daar gaan we voor!

Bedrijven

Gezondste Regio 2025 zet gezondheid hoog op de agenda bij bedrijven in de omgeving. Gezondheid is een thema dat alle bedrijven raakt; denk aan vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en werkdruk. Wij willen dat inwoners van de regio zich lekker voelen op hun werk en er elke dag met plezier naar toe gaan.

Persoonlijk

Iemands gezondheid is iets persoonlijks. Het is niet over te geven of te pakken. Juist daarom is het zo belangrijk. Een goede gezondheid betekent niet voor iedereen hetzelfde. Gezondste Regio 2025 streeft naar een regio waar mensen zich gezond voelen.

Goed leven

Goed leven is één van de thema’s waar we aandacht aan willen besteden. Wat men onder (een) goed leven verstaat is enerzijds een persoonlijke ervaring. Mensen zijn immers verschillend: zowel vanuit hun aanleg als vanuit de omgeving waarin zij zich bevinden. Toch kunnen aan Goed leven ook gezamenlijke kenmerken worden toegekend. 

’t Plein

Met deze fysieke locatie creëren we een plek waar we mensen informeren en inspireren over de Gezondste Regio 2025. Een plek waar we mensen de gelegenheid geven om met ons mee te doen en mee te denken. Een mooie stap in onze ambitie om als Noord-Limburg in 2025 de Gezondste Regio van Europa te zijn.

Heb je een idee, initiatief of mening welke je met ons wilt delen?