Gezondste Regio 2025

Gezondste Regio 2025 heeft de ambitie om als regio Noord-Limburg in 2025 de gezondste regio van Europa te zijn. Gezondheid is iets wat iedereen raakt en wat voor ons allemaal belangrijk is. Met onze ambitie creëren we samenwerkingen en zien we dat er nieuwe gezondheidsinitiatieven ontstaan. 

Gezondste Regio 2025 Bundeling

Meld je aan voor ons digitale netwerk! In de Gezondste Regio 2025 app (powered by Bundeling) heb je toegang tot contactgegevens van iedereen in het netwerk en zie je informatie over gezonde evenementen, activiteiten en volg je het laatste nieuws. 

Partner worden?

Met honderden partners, onze netwerkevenementen, onze online community(Bundeling) en nog veel meer staat Stichting Gezondste Regio 2025 midden in het netwerk rondom gezondheid in Noord-Limburg! Bekijk hier wat we onze partners allemaal te bieden hebben:

Gezondheid is een term die alles met elkaar verbindt. Iets wat iedereen raakt, in alle lagen van de bevolking.
Iedereen wil (fysiek en mentaal) gezond zijn en blijven. Iedere ondernemer wil een gezond bedrijf en ieder bestuur een gezonde vereniging. Daarom hebben we een gezamenlijke visie nodig, een wenkend perspectief. Een stip op de horizon waar de gehele regio zich achter kan scharen; onze regio de gezondste regio van 2025 te maken!

Scholen

De jeugd heeft de toekomst! Gezondste Regio stimuleert dat jeugd actief bezig is met gezondheid. We brengen ze kennis bij en helpen om hun eigen initiatief op te zetten. Onze jeugd werkt mee aan een omgeving waar ze later zelf willen blijven wonen en werken.

Voeding

Voeding vormt een belangrijk onderdeel van gezondheid. Samen met de omgeving gaat Gezondste Regio 2025 voedselverspilling tegen. Voedsel dat veilig, gezond en ook gewoon lekker is. Daar gaan we voor!

Bedrijven

Gezondste Regio 2025 zet gezondheid hoog op de agenda bij bedrijven in de omgeving. Gezondheid is een thema dat alle bedrijven raakt; denk aan vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en werkdruk. Wij willen dat inwoners van de regio zich lekker voelen op hun werk en er elke dag met plezier naar toe gaan.

Vitaal en gezond

Iemands gezondheid is iets persoonlijks. Het is niet over te geven of te pakken. Juist daarom is het zo belangrijk. Een goede gezondheid betekent niet voor iedereen hetzelfde. Gezondste Regio 2025 streeft naar een regio waar mensen zich gezond voelen.

Goed leven

Goed leven is één van de thema’s waar we aandacht aan willen besteden. Wat men onder (een) goed leven verstaat is enerzijds een persoonlijke ervaring. Mensen zijn immers verschillend: zowel vanuit hun aanleg als vanuit de omgeving waarin zij zich bevinden. Toch kunnen aan Goed leven ook gezamenlijke kenmerken worden toegekend.