Op weg om in 2025 de gezondste regio te worden, werd op donderdag 15 juni het vijfde Gezondheidscafé georganiseerd. Deze keer vanuit de bijzondere samenwerking met Wijkcomité Norbertus. De avond stond in het teken van gezonde initiatieven en activiteiten in de wijk. Dankzij de inzet en samenwerking van wijkbewoners, ondernemers, de gemeente en andere instanties wordt vanuit vele invalshoeken gewerkt aan een gezonde wijk.

Dat ‘gezondheid’ een breed begrip is, werd op deze avond nogmaals duidelijk. Gezond zijn betekent niet alleen gezond eten en regelmatig bewegen, maar ook maatschappelijk, geestelijk en financieel fit zijn. Al deze facetten van gezondheid passeerden de revue op deze avond.

Dat in de Norbertuswijk al de nodige stappen worden gezet om een gezonde en leefbare wijk te realiseren, kwam duidelijk naar voren tijdens deze interactieve editie van het Gezondheidscafé. Tijdens deze avond ontstonden weer veel nieuwe verbindingen en initiatieven waarmee nog extra stappen gezet kunnen worden. Presentator Rob van Lieshout en zijn ‘side-kick’ Mart van de Munckhof gingen in gesprek met een zestal tafelgasten. Allereerst was het woord aan Jac Truijen, schooldirecteur van basisschool de Twister, en gastheer van de avond. Hij vertelde over hoe kinderen op school al de nodige dingen worden geleerd over gezond leven en gaf aan hier als school ook actief mee bezig te zijn. Tijdens dit gesprek werd de eerste verbinding al gemaakt: In samenwerking met de Gezondste Regio 2025 zullen op school wekelijks schalen met verse groenten en fruit worden geplaatst voor de leerlingen mede verzorgd door het actieve wijkcomité.

Ook wijkbewoners dragen op verschillende manieren bij aan een betere gezondheid van de wijk. Peter Smits zet zich met Stichting ‘Siham’ onder andere in voor het “bruggen slaan” tussen verschillende culturen in de samenleving. Vera van der Sterren, eigenaar van Horst Gezond, geeft advies over de juiste leef en eetpatronen en actief wijkbewoonster Laura Ververgaard zet zich als gastvrouw bij het Huis van de Wijk in voor sociale contacten in de wijk. Tafelgast Karlijn Versteegen, lichtte namens Wonen Limburg toe dat een woningcorporatie op een breed front inzet voor gezonde en leefbare wijken. Wethoudster Birgit op de Laak onderstreepte nogmaals het belang van het sterke zelforganiserende vermogen van al deze partijen om De Norbertuswijk tot een prachtwijk te maken. Ze hoopt dat deze energie ook in andere wijken van de Gemeente Horst aan de Maas bij zal dragen aan de doelen van de Gezondste Regio 2025.