Meldt je vóór 19 oktober 2018 aan voor de Voedselkaravaan in de regio Noord-Limburg – Oost-Brabant.
Op 27 oktober trekt de Voedselkaravaan langs verschillende boeren in de Peelregio en vinden diverse workshops plaats met als centrale thema: een transitie naar een duurzamere landbouw. Alle informatie vindt u op
 https://www.voedselanders.nl/27-oktober-voedselkaravaan-noord-limburg-zuidoost-brabant/

De Voedselkaravaan is een initiatief van het Netwerk Voedsel Anders en richt zich op burgers en consumenten, ondernemers in de voedselketen, maatschappelijke organisaties en de overheid. In de Peelregio staat de Voedselkaravaan stil bij het onderlinge begrip tussen boer en burger en het verder verduurzamen van de gangbare landbouw. Met praktijkverhalen informeren we boeren en consumenten over huidige ontwikkelingen en mogelijkheden tot transitie.

’s Morgens rijdt de bus vanuit Venlo naar bedrijven en andere inspirerende initiatieven in de Peelregio. In Venlo volgt een lunch met een infomarkt waar inspirerende initiatieven zich presenteren aan het publiek. In de middag zijn er inleidingen, workshops en films over lokale initiatieven en mogelijke alternatieven binnen het Europese handels- en landbouwbeleid. Zo komen er zowel praktijkinitiatieven als mogelijk structurele beleidsalternatieven aan de orde.

De Voedselkaravaan vertrekt op zaterdag 27 oktober 2018 in Venlo.
Aanmelden kan tot 19 oktober 2018 via https://www.voedselanders.nl/27-oktober-voedselkaravaan-noord-limburg-zuidoost-brabant/
Omdat er beperkte plaatsen zijn voor een aantal excursies en workshops krijgen degenen die zich het eerste aanmelden voorrang.