Het GR2025-HILTHO-congres richtte zich op de doelgroep lokale en regionale ondernemers en ondernemende partijen. Het doel wat voor ogen stond is ondernemers en ondernemende partijen inzicht te verschaffen in de kansen die ‘Gezondheid in de brede zin’ kunnen bieden. Op velerlei terreinen kan een focus op gezondheid leiden tot nieuwe business en verdienmodellen. Denk aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten die inspelen op de groeiende behoefte van mensen om gezond te leven of gewoon ‘lekker-in-je-vel’ te zitten. Met een onmiskenbare trend van vergrijzing ontstaat een nieuwe kansrijke markt, ook wel aangeduid als ‘silver-economy’. Voor deze doelgroep is ‘gezondheid en welbevinden’ een belangrijke behoefte, temeer daar men verwacht om langer onafhankelijk te zijn van steun en zorg en langer de eigen regie te voeren over zelfstandig wonen.
Maar ook de focus op gezondheid van medewerkers, zorgt voor mogelijke nieuwe winstgevendheid omdat de ‘asset arbeid’ steeds belangrijker wordt. De strijd om de young professional is in vele sectoren al losgebarsten en de dus helpt een focus op een gezonde werkplek hierbij.
Het programma van het congres speelt hierop in.
Machteld Huber als grondlegster van Positieve Gezondheid hielp de zaal om een bredere blik te krijgen rondom ‘gezondheid’. Met name hoe men de eigen regie over een gezonde leefstijl kon ontwikkelen zet aan het denken over waarop ondernemers zich kunnen richten. Na deze ‘mind-opener’ was het de beurt aan Arko van Brakel om de zaal duidelijk te maken dat er alle kansen zijn. Gewoon beginnen, actie ondernemen en vooral veel zelfstandigheid geven aan werknemers gaat de zaak vooruit helpen. Durf hier dus anders te denken en te werken. De kansen liggen voor het oprapen. De inspirerende manier waarop Arko de zaal voorbeelden aan reikte, maakte veel los. Ten slotte pitchte Bart Nieuwenhuis van Fontys Hogescholen zijn lectoraat Business Service Innovatie. Zijn boodschap was duidelijk: als er ondernemers zijn die willen nadenken over de kansen die ‘gezondheid’ biedt, en als er al ondernemers zijn die in een transitie willen om meer diensten gerelateerd aan ‘gezondheid’ willen ontwikkelen, dan steekt het Lectoraat van Fontys zijn hand uit om te helpen. Student- en docentonderzoekers zijn graag bereid om projecten en trajecten mee op te zetten en uit te voeren om zodoende de kansen van de focus op gezondheid te kunnen verzilveren.

Naast de key-note speakers is ook aandacht geschonken aan ‘local-heroes’. De co√∂peratie Zamen en het Office Inspiration Center zijn voorbeelden van bedrijven/organisaties die aan de slag zijn gegaan met ‘gezondheid’. Beide lieten zien dat nieuw denken en nieuwe vormen van samenwerking rondom producten en diensten die met ‘gezondheid’ in brede zin van het woord te maken hebben, tot successen leiden.
Tussen de sprekers door is het publiek vermaakt met cabaret/muziek. Afgesloten werd met een lekkere en natuurlijk gezonde lunch. Al met al een voor de 80 bezoekers nuttige en inspirerende ochtend vol met nieuwe inzichten over ‘gezondheid’ en de kansen die dit biedt.

Bekijk hieronder alle video’s en presentaties van deze inspirerende bijeenkomst.