Op dinsdag 19 december zijn tijdens een druk bezochte netwerkbijeenkomst bij de IJsbaan in Horst-Centrum door de Gezondste Regio 2025 vijf projecten beloond voor hun ‘gezond’ initiatief. Uit handen van de leden van de Raad van Gezondheid ontving elk project een cheque t.w.v. €1.000,-. De gezonde initiatieven die dit jaar een “prikkel” in ontvangst mochten nemen; Naoberzorg Meerlo-Tienray, Beweegprogramma voor kinderen 0-2 jaar, Boerderij educatie (Noord)-Limburg, Brokeze Bruist en Walk 4 the Roses.  

Naoberzorg Meerlo-Tienray en Swolgen zet zich op vele terreinen in om mensen te ondersteunen en ze te helpen zolang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven. De samenwerking binnen de drie kernen biedt veel mogelijkheden voor de vrijwilligers om maatwerk aan mensen te bieden. Zij ontvangen een Gezondheidsprikkel voor de samenwerking in de drie kernen en de totale breedte van hun zorg. Beweegprogramma voor kinderen (0-2 jaar) is een nieuw initiatief van een groep fysiotherapeuten die door preventie peuters en ouders wil begeleiden in het voorkomen van “motorische” problemen en overgewicht. Zij ontvangen de prikkel om dit programma goed op te kunnen starten.
Om kinderen te leren en kennis te laten maken met de vraag waar ons voedsel vandaan komt, is aan Boerderij educatie (Noord)-Limburg een Gezondheidsprikkel uitgereikt. Een stimulans om in de komende periode het programma verder onder de aandacht te brengen van kinderen en hun ouders. De vierde prikkel werd uitgereikt aan Brokeze Bruist, een cultureel en muzikaal festival waarin genieten en beleven ook voor gezonde energie zorgt. Aan Walk 4 the Roses werd de laatste prikkel toegekend. De wandeling voor KWF verbindt mensen ziek en gezond en stimuleert om over dit moeilijke onderwerp met elkaar verbinding te zoeken.

In onze regio worden jaarlijks vele gezonde evenementen en mooie gezonde initiatieven ontplooid door burgers, organisaties en samenwerkingen. Gezondste Regio 2025 juicht deze activiteiten toe en wil dit ook graag laten zien. Daarom worden de ‘Gezondheidsprikkels’ ieder jaar uitgereikt.

Ook een goed voorbeeld van een gezond initiatief is het project “Fit naar je werk” van de gemeente Horst aan de Maas en van de businessclub Wittenhorst. Fit naar je werk begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van coaching, stage en bedrijfsbezoeken weer naar een plek in het arbeidsproces. Wethouder Birgit op de Laak reikte aan de negen deelnemende bedrijven daarvoor een certificaat uit. Dit project zal in de toekomst verder worden voortgezet.

Gezondste Regio 2025 op weg naar een gezond en vitaal 2018!

U kunt alle foto’s van deze bijeenkomst gemaakt door Fotogroep Horst aan de Maas bekijken via deze link.