Woensdag 17 april 2019

De Gezondste Regio 2025 breidt zich uit naar Venlo. Daar wordt op woensdag 17 april het eerste gezondheidscafé georganiseerd. Cultuur en Gezondheid zullen hierbij centraal staan.

Bij gezondheid ligt het accent niet op ziekte, maar op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. De deelnemers gaan tijdens het gezondheidscafé in gesprek over de manieren waarop cultuur kan bijdragen om mensen zich fijn te laten voelen.

Hieraan werken mee: de Bibliotheek Venlo, het Kunstencentrum Venlo, Filmtheater De Nieuwe Scene, Theater De Garage, Museum van Bommel van Dam, en In Balans, praktijk voor oefentherapie en dans. Zij zullen voorbeelden laten zien van welke uitwerking cultuur kan hebben op het welzijn van mensen. Tom Doesborg van L1 begeleidt de avond.

De avond is van 19.00 tot 21.00 uur bij Stèk, Bibliotheek Venlo, aan de Begijnengang in Venlo.

Bekijk de foto’s van dit event