Let op; dit evenement kan helaas niet doorgaan wegens te weinig aanmeldingen.
Woensdag 11 september

Citaverdecollege Horst

Onze veranderende maatschappij heeft veel gevolgen voor de schoolgaande jeugd. Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat jongeren minder bewegen. We leven daarnaast in een samenleving waarin we veel consumeren en de verleiding voor ongezonde voeding groot is. Deze combinatie zorgt voor een ongezonde basis voor onze jongeren.

Op 7 november 2018 kwamen wij, Gezondste Regio 2025, het actiecentrum Limburg Positief Gezond, GGD Noord Limburg, de sportregio Noord Limburg en vertegenwoordigers van de scholen, voor het eerst bij elkaar in het Valuascollege in Venlo om dit vraagstuk te verkennen. Om samen na te denken en versterkende samenwerking te organiseren.

Op 11 september 2019 van 17.00 – 19.30 uur in het Citaverdecollege in Horst willen we volgende stappen zetten en met elkaar op weg gaan om ook daadwerkelijk het échte verschil te maken. Samen investeren in de gezondste regio, samen investeren voor een gezonde toekomst voor onze kinderen en jeugd.

Programma:Opening en welkom:
Waar staat de regio nu, hoe ver zijn we al gekomen en wat gebeurt er allemaal op de scholen in Noord Limburg

Inspiratie
Andrew Simons vertelt ons over de gezonde (basis) school van de toekomst. Wat werkt wel en wat werkt niet. De resultaten van de pilot in Zuid Limburg bij stichting Movare.

Drie workshops:

  • Citaverde vertelt: werken aan een gezonde leefstijl, zo pakken wij dat aan!
  • Ook op het VSO wordt gewerkt aan een gezonde leefstijl; Hoe ziet dat eruit?
  • ‘De nieuwe school’ in Panningen, een echt praktijkvoorbeeld.

Hoe nu verder met onze ambitie.
We willen dat leerlingen de school niet alleen met een diploma verlaten, maar ook met een gezonde levensstijl en conditie. Dit kunnen we waarmaken door lifestyle in het lesprogramma te integreren en gebruik te maken van innovatieve concepten op het gebied van gezonde leefstijl en bewegen. Speciaal vraagstuk: Hoe betrekken we leerlingen hierbij.

Iedere school kiest haar eigen weg en behoudt vooral haar eigen identiteit, maar de versterkende samenwerking zorgt ervoor dat we vooruit komen. Vanuit een gezamenlijke visie op de uitwerking van de principes van Positieve Gezondheid helpen en versterken we elkaar en daar profiteren de leerlingen uiteindelijk het meeste van!

In een plenair en interactief gesprek, zullen we het volgende bespreken:

  • Aanpak
  • Verbinding en versterkende samenwerking
  • Borgen

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Inschrijven kan via: info@gezondsteregio2025.nl