In het project Bee Deals werkt een groot aantal partijen aan verbetering van de leefomgeving van de bijen. Bijen zijn als bestuivers van voedselgewassen immers cruciaal in onze voedselvoorziening. De aanpak van het initatief is bijvriendelijke maatregelen in de bedrijfsvoering op te nemen, via verrassende afspraken tussen partners in de keten. Het instrument daarvoor is de Bee Deal: een afspraak tussen partijen die met elkaar in de voedings-, water- en overheidsketens zitten.

Zo’n Bee Deal kan gaan over:

– het inzaaien van voedselrijke bloemenranden of bloeiende daken
– het plaatsen van bijenhotels
– het voorlichting geven aan consumenten over hoe zij thuis iets voor de bijen kunnen doen
– telers vragen zo min mogelijk schadelijke middelen in te zetten
– het inzaaien van klaver in weilanden

Laten we er samen voor zorgen dat de bij er weer bij hoort.