Het idee is het terrein tussen de basisschool De Twister en de kinderopvang in de wijk Norbertus opnieuw in te richten en te voorzien van een aantal functies die voor de wijk van belang zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een speeltuin en een moestuin. Dit is een samenwerking tussen onder meer de gemeente Horst aan de Maas, Dynamiek Scholengroep en Synthese.
Vanuit het samenwerkingsverband Natuurlijk Ondernemend! dat per eind mei is opgegaan in Gezondste regio 2025, is ondersteuning van dit project overgedragen aan GR2025.