In 2015 hebben een aantal bewoners aangegeven dat zij graag een speel- en beweegstraat in de wijk Hof te Berkel willen realiseren. Met ondersteuning van de gemeente, De Zorggroep en CRA Vastgoed is een plan bedacht, dat in maart 2016 gepresenteerd is door de initiatiefnemers aan de omgeving. Inmiddels zijn de eerste toestellen in de wijk geplaatst. De verwachting is dat de hele speel- en beweegstraat begin september gerealiseerd zal zijn. Dan wil men ook starten met beweeggroepen voor ouderen, die onder begeleiding van getrainde vrijwilligers gaan bewegen op de toestellen.
Vanuit het samenwerkingsverband Natuurlijk Ondernemend! dat per eind mei is opgegaan in Gezondste regio 2025, is ondersteuning van dit project overgedragen aan GR2025.