Vanuit Gasterij Bergerbaan gaan we starten met DemenTalent. Dit is een project voor mensen met beginnende dementie of een zogenaamd “niet pluis gevoel”.
Onze ervaring leert dat juist deze doelgroep veelal thuis gaat zitten terwijl ze nog zoveel juist heel goed kunnen. Want vaak gaat het fysiek nog heel goed en zijn de geheugenproblemen de boosdoener.
Juist voor deze groep willen we in dit project aan de slag.
We willen voor hen vrijwilligerswerk gaan zoeken wat aansluit bij de Talenten van eenieder.
Denk aan bijvoorbeeld voorlezen of leesvrijwilliger bij een lagere school.
Of de tuin bijhouden voor iemand die dat zelf niet meer kan.
Maar ook bijvoorbeeld bij iemand met eenzaamheidsproblematiek eens een praatje gaan maken.
Het kan echt van alles zijn uitgaande van de Talenten van de deelnemer.

Voor informatie en opgave zie www.bergerbaan.nl.