Gezond bewegen, gezonde voeding, duurzaamheid en een belevingstuin volgens de principes van ECO school (www.eco-schools.nl). Dit is een wereldwijd keurmerk dat als leidraad dient voor de school waarin zichtbaar in houding en gedrag van leerlingen en personeel is dat ze duurzaam met hun leer-omgeving omgaan, dat het gebouw en de schoolomgeving duurzaam ingericht worden en dat duurzaamheid in het lesprogramma ingebed is in samenwerking met de omgeving.

Vanuit het samenwerkingsverband Natuurlijk Ondernemend! dat per eind mei is opgegaan in Gezondste regio 2025, is dit project vanuit CITAVERDE College en Dendron College met een financiële ondersteuning overgedragen aan GR2025.