Om de luchtkwaliteit te meten staan er op enkele plekken binnen de regio “meetpalen” die volgens gecertificeerde manier de luchtkwaliteit meten. Deze meetpalen staan verspreid en geven enkel een oordeel over de luchtkwaliteit op die plek.
Hoe mooi zou het zijn als we met behulp van de inwoners van regio een fijnschalig netwerk op kunnen zetten van meetpunten van luchtkwaliteit. Dit met behulp van goedkopere apparatuur die bij de inwoners thuis geplaatst kan worden. Deze gegevens zijn daarna voor iedereen inzichtelijk, waarmee tevens de trend weergegeven kan worden (het wordt steeds gezonder).

Als Yookr willen we graag meehelpen om dit initiatief te verwezenlijken en ons Internet platform beschikbaar te stellen om de meetgegevens te verzamelen en te tonen. Deze gegevens kunnen openbaar gemaakt worden en zijn daarna tevens een bron voor andere initiatieven die er gebruik van kunnen maken.