De Gezondste Regio 2025 krijgt, samen met het Toeristisch Informatiepunt, onder de noemer ’t Plein een plek in het gemeentehuis in Horst. Vandaar uit wil de organisatie onder andere mensen informeren over haar projecten en activiteiten organiseren.

De Gezondste Regio 2025 (GR2025) werd eind 2015 in het leven geroepen. Doel is dat de regio Noord-Limburg in 2025 de gezondste regio van Europa is. Het gaat daarbij niet alleen om fysieke gezondheid, maar gezond leven in de breedste zin van het woord, zegt gezondheidsmaker Jan Jenneskens. “We willen daarbij het gedachtegoed van positieve gezondheid uitdragen en inzetten op preventie. Dit doen we door aan te haken bij bestaande initiateven, partijen met elkaar in verbinding te brengen en door zelf activiteiten te organiseren, zoals de Gezondheidscafés. Deze regio is een aantrekkelijke plek om te wonen, werken en leven. De Gezondste Regio daarbij fungeert als paraplu voor allerlei activiteiten.” Jenneskens geeft aan dat er ook nadrukkelijk de verbinding wordt gezocht met de gezondheidscentra in de regio. “Samen met het gezondheidscentrum in Meerlo en het medisch centrum Lambertus in Blerick starten we bijvoorbeeld in oktober met een project waarbij we de aandacht willen vestigen op diabetes 2. En binnenkort gaan we om tafel met de wethouders van de zeven gemeenten om te praten over het alcoholgebruik onder jongeren en wat we daaraan kunnen doen.”
In het gemeentehuis in Horst opent GR2025 eind oktober samen met het Toeristisch informatiepunt een eigen ruimte. “Het is belangrijk dat we een plek hebben waar we dagelijks ons verhaal kunnen doen en duidelijk kunnen maken waar we mee bezig zijn. Het gemeentehuis wordt onze uitvalsbasis, maar we zijn geen verlengstuk van de gemeente. GR2025 is er voor de hele regio Noord-Limburg. De activiteiten proberen we zoveel mogelijk lokaal te organiseren. We zoeken overal de verbinding. Het zou geweldig zijn als er over een paar jaar in elke gemeente een ontmoetingsplek is.” De combinatie met het Toeristisch Informatiepunt noemt hij een logische. “De Gezondste Regio richt zich op een aantal thema’s, waaronder goed leven in Noord-Limburg. Dat sluit aan bij wat er allemaal te beleven is hier in de regio. De vrijwilligers van het Toeristisch Informatiepunt worden ook ingezet bij de Gezondste Regio. Verder zoeken we ambassadeurs bij de diverse thema’s, zodat we nog meer naar buiten kunnen treden en een gezicht krijgen. We hopen iedereen mee te kunnen nemen.”