Naast de reguliere gezondheidszorg bestaan er in Horst aan de Maas vele aanbieders van complementaire of ook wel alternatieve gezondheidszorg. Deze alternatieve gezondheidszorg zal in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen. Mensen willen niet meer afhankelijk zijn van medicatie en gaan steeds vaker op zoek naar alternatieven.

Door een platform op te richten van aanbieders van Natuurlijke Gezondheid wordt het voor de inwoners duidelijk waar ze het beste met hun klachten naar toe kunnen gaan. Het platform kan informatie-avonden houden of juist participeren in diverse acties die al lopen, zodat de inwoners zich ook bewust worden van de alternatieve zorg.

Het is nog een heel algemeen idee en ik wil dit graag samen met andere aanbieders van alternatieve zorg uitwerken.

Ik hoor graag van jullie!

Natuurlijke groet,
Marike van Eijs
Consulent Natuurlijke Gezondheid
Praktijk: Natuurlijke Kijk