Sportdorp Sevenum e.o. is een samenwerkingsverband van (sport)verenigingen en andere lokale partijen/instanties in de dorpskernen Sevenum, Kronenberg en Evertsoord. Het doel is om de leefbaarheid en gezondheid te vergroten met sport en bewegen als bindmiddel. Dit betekent zoveel mogelijk inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten sporten of bewegen in een bereikbare en geschikte omgeving en tegen een betaalbare prijs. Het sportaanbod wordt vernieuwd, sportactiviteiten of –modules worden aangeboden, drempels van lidmaatschap worden weggenomen en men kan flexibel sporten.
I – www.sportdorpsevenumeo.nl
F – www.facebook.com/SportdorpSevenumeo
T – @Sportdorp7um_eo