Naast het oppakken van innovatieve nieuwe initiatieven is het belangrijk al bestaande projecten een beter podium te geven en waar mogelijk te verbinden. Ik denk hierbij aan:
– Gezonde schoolkantine via GGD Limburg Noord en diverse ketenpartners
– Gezonde sportkantine via Clubtotaal
– Kerngezond via Sport Company
– Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) via gemeente
– Gezondheidsprojecten VIA VVV als Scoren voor Gezondheid, Shape, Old Stars en (be)wegen naar werk

Diverse scholen, sportverenigingen, organisaties doen hier al iets mee. Vanuit GR2025 liggen er kansen deze initiatieven nog beter tot hun recht te laten komen. Door meer aandacht voor deze initiatieven kunnen meer relevante partners aanhaken en de initiatieven versterken. Hiermee kunnen (project)kosten wellicht dalen, waardoor uitvoerbaarheid laagdrempeliger wordt, naast dat aanvullende expertise de kwaliteit bevordert.

Ik denk daar waar initiatieven nog (relatief) onbekend zijn graag mee in het versterken/verbinden van deze al bestaande initiatieven vanuit mijn achtergrond vanuit Huis voor de Sport Limburg, gemeente Venlo, Clubtotaal en VVV-Venlo/VIA VVV.