Namens het team van de Gezondste Regio 2025 willen wij de organisatie van de W4TR en natuurlijk alle wandelaars heel veel succes wensen a.s. zondag!
#GR2025 #GezondsteRegio2025. #W4TR2018 #26augustus