Nieuws

Bedrijven

Terugblik GR2025-HILTHO-Congres

Het GR2025-HILTHO-congres richtte zich op de doelgroep lokale en regionale ondernemers en ondernemende partijen. Het doel wat voor ogen stond is ondernemers en ondernemende partijen inzicht te verschaffen in de kansen die ‘Gezondheid in de brede zin’ kunnen bieden. Op velerlei terreinen kan een focus op gezondheid leiden tot nieuwe business en verdienmodellen. Denk aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten die inspelen op de groeiende behoefte van mensen om gezond te leven of gewoon ‘lekker-in-je-vel’ te zitten. Met een onmiskenbare trend van vergrijzing ontstaat een nieuwe kansrijke markt, ook wel aangeduid als ‘silver-economy’. Voor deze doelgroep is ‘gezondheid en welbevinden’ een belangrijke behoefte, temeer daar men verwacht om langer onafhankelijk te zijn van steun en zorg en langer de eigen regie te voeren over zelfstandig wonen.
Maar ook de focus op gezondheid van medewerkers, zorgt voor mogelijke nieuwe winstgevendheid omdat de ‘asset arbeid’ steeds belangrijker wordt. De strijd om de young professional is in vele sectoren al losgebarsten en de dus helpt een focus op een gezonde werkplek hierbij.
Het programma van het congres speelt hierop in.
Machteld Huber als grondlegster van Positieve Gezondheid hielp de zaal om een bredere blik te krijgen rondom ‘gezondheid’. Met name hoe men de eigen regie over een gezonde leefstijl kon ontwikkelen zet aan het denken over waarop ondernemers zich kunnen richten. Na deze ‘mind-opener’ was het de beurt aan Arko van Brakel om de zaal duidelijk te maken dat er alle kansen zijn. Gewoon beginnen, actie ondernemen en vooral veel zelfstandigheid geven aan werknemers gaat de zaak vooruit helpen. Durf hier dus anders te denken en te werken. De kansen liggen voor het oprapen. De inspirerende manier waarop Arko de zaal voorbeelden aan reikte, maakte veel los. Ten slotte pitchte Bart Nieuwenhuis van Fontys Hogescholen zijn lectoraat Business Service Innovatie. Zijn boodschap was duidelijk: als er ondernemers zijn die willen nadenken over de kansen die ‘gezondheid’ biedt, en als er al ondernemers zijn die in een transitie willen om meer diensten gerelateerd aan ‘gezondheid’ willen ontwikkelen, dan steekt het Lectoraat van Fontys zijn hand uit om te helpen. Student- en docentonderzoekers zijn graag bereid om projecten en trajecten mee op te zetten en uit te voeren om zodoende de kansen van de focus op gezondheid te kunnen verzilveren.

Naast de key-note speakers is ook aandacht geschonken aan ‘local-heroes’. De coöperatie Zamen en het Office Inspiration Center zijn voorbeelden van bedrijven/organisaties die aan de slag zijn gegaan met ‘gezondheid’. Beide lieten zien dat nieuw denken en nieuwe vormen van samenwerking rondom producten en diensten die met ‘gezondheid’ in brede zin van het woord te maken hebben, tot successen leiden.
Tussen de sprekers door is het publiek vermaakt met cabaret/muziek. Afgesloten werd met een lekkere en natuurlijk gezonde lunch. Al met al een voor de 80 bezoekers nuttige en inspirerende ochtend vol met nieuwe inzichten over ‘gezondheid’ en de kansen die dit biedt.

Bekijk hieronder alle video’s en presentaties van deze inspirerende bijeenkomst.

Vijf gezonde initiatieven ontvangen Gezondheidsprikkel

Op dinsdag 19 december zijn tijdens een druk bezochte netwerkbijeenkomst bij de IJsbaan in Horst-Centrum door de Gezondste Regio 2025 vijf projecten beloond voor hun ‘gezond’ initiatief. Uit handen van de leden van de Raad van Gezondheid ontving elk project een cheque t.w.v. €1.000,-. De gezonde initiatieven die dit jaar een “prikkel” in ontvangst mochten nemen; Naoberzorg Meerlo-Tienray, Beweegprogramma voor kinderen 0-2 jaar, Boerderij educatie (Noord)-Limburg, Brokeze Bruist en Walk 4 the Roses.  

Naoberzorg Meerlo-Tienray en Swolgen zet zich op vele terreinen in om mensen te ondersteunen en ze te helpen zolang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven. De samenwerking binnen de drie kernen biedt veel mogelijkheden voor de vrijwilligers om maatwerk aan mensen te bieden. Zij ontvangen een Gezondheidsprikkel voor de samenwerking in de drie kernen en de totale breedte van hun zorg. Beweegprogramma voor kinderen (0-2 jaar) is een nieuw initiatief van een groep fysiotherapeuten die door preventie peuters en ouders wil begeleiden in het voorkomen van “motorische” problemen en overgewicht. Zij ontvangen de prikkel om dit programma goed op te kunnen starten.
Om kinderen te leren en kennis te laten maken met de vraag waar ons voedsel vandaan komt, is aan Boerderij educatie (Noord)-Limburg een Gezondheidsprikkel uitgereikt. Een stimulans om in de komende periode het programma verder onder de aandacht te brengen van kinderen en hun ouders. De vierde prikkel werd uitgereikt aan Brokeze Bruist, een cultureel en muzikaal festival waarin genieten en beleven ook voor gezonde energie zorgt. Aan Walk 4 the Roses werd de laatste prikkel toegekend. De wandeling voor KWF verbindt mensen ziek en gezond en stimuleert om over dit moeilijke onderwerp met elkaar verbinding te zoeken.

In onze regio worden jaarlijks vele gezonde evenementen en mooie gezonde initiatieven ontplooid door burgers, organisaties en samenwerkingen. Gezondste Regio 2025 juicht deze activiteiten toe en wil dit ook graag laten zien. Daarom worden de ‘Gezondheidsprikkels’ ieder jaar uitgereikt.

Ook een goed voorbeeld van een gezond initiatief is het project “Fit naar je werk” van de gemeente Horst aan de Maas en van de businessclub Wittenhorst. Fit naar je werk begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van coaching, stage en bedrijfsbezoeken weer naar een plek in het arbeidsproces. Wethouder Birgit op de Laak reikte aan de negen deelnemende bedrijven daarvoor een certificaat uit. Dit project zal in de toekomst verder worden voortgezet.

Gezondste Regio 2025 op weg naar een gezond en vitaal 2018!

U kunt alle foto’s van deze bijeenkomst gemaakt door Fotogroep Horst aan de Maas bekijken via deze link.

Netwerkbijeenkomst en uitreiking Gezondheidsprikkels 2017

Gezondste Regio 2025 reikt op dinsdag 19 december tijdens een netwerkbijeenkomst bij de IJsbaan in Horst de Gezondheidsprikkel 2017 uit. U bent van harte uitgenodigd dit evenement bij te wonen en samen met ons een mooi jaar van GR2025 af te sluiten met een drankje en een hapje. 

Vijf gezonde initiatieven in de regio die gekozen zijn door de Raad van Gezondheid van GR2025 ontvangen deze namiddag een pluim ondersteund door een financiële tegemoetkoming. Daarnaast is er tijd voor een korte terugblik op de initiatieven die vorig jaar de Gezondheidsprikkel in ontvangst namen en hoe zij er nu voor staan.
U bent dinsdag 19 december vanaf 17.00 uur van harte welkom in het horecagedeelte van de IJsbaan Horst aan het Wilhelminaplein in Horst. Het programma start om 17.30 uur en duurt tot ongeveer 18.30 uur waarna er tot 19.30 uur gezellig nagepraat kan worden onder het genot van een hapje en een drankje.

U kunt zich tot uiterlijk 14 december aanmelden voor de uitreiking van de Gezondheidsprikkel bij de IJsbaan in Horst via deze link.

Graag tot dinsdag 19 december in het sportieve hart van Horst!

“Wij doen mee”-certificaten voor ondernemers O-twee

De leden van O-twee, Organisatie voor Ondernemingen hebben woensdag 29 november het certificaat ‘Wij doen mee’ van de Gezondste Regio 2025 uitgereikt gekregen tijdens de ledenvergadering in het gemeentehuis van Horst aan de Maas.

O-twee is een van de Founding Fathers van de Stichting Gezondste Regio 2025. Daarmee steunt O-twee actief het doel van GR2025: helpen realiseren dat de regio Noord-Limburg de gezondste regio van Europa in 2025 wordt.

O-twee, voorheen Industriële Club Horst aan de Maas, is een organisatie die zich inzet voor ondernemers uit Horst aan de Maas. Belangrijke pijlers daarbij zijn een gezonde economie, goede logistieke bereikbaarheid en een prettig leefklimaat. “En deze pijlers hebben zeker raakvlakken met de doelen die GR2025 nastreeft”, zegt Ingrid van Kempen, bestuurslid van O-twee. “Wij vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat we onze jeugd, die onze toekomstige werknemers zijn, een prettig leefklimaat bieden in Horst aan de Maas. We hopen daarmee te bereiken dat jongeren ervoor kiezen om te blijven wonen in deze regio.”

Naast O-twee Horst aan de Maas zijn ook gemeente Horst aan de Maas, Rabobank Horst Venray, Stichting Agribelang Horst en Onderwijscluster Horst Founding Father van de Gezondste Regio 2025.

Gezondheidsmaker Leon Weijs stopt

Na ruim anderhalf jaar is gezondheidsmaker Leon Weijs op 1 november jl. gestopt bij de Gezondste Regio 2025. In de periode dat hij kwartiermaker was, heeft hij ervoor gezorgd dat het initiatief van de grond kwam en het breed gedragen wordt.

 Een gezonde ambitie
De ambitie van de Gezondste Regio is dat Noord-Limburg in 2025 de gezondste regio van Europa wordt. Gezondheid is een term die alles met elkaar verbindt, iets dat iedereen raakt in alle lagen van de bevolking. De Gezondste Regio gaat over gezonde mensen die op een gezonde manier in een gezonde gemeenschap gezamenlijk aan de slag gaan om van hun eigen regio een prettige woon-, werk- en recreëeromgeving te maken die zich op deze gebieden ook daadwerkelijk onderscheidt.

De ambitie om in 2025 de gezondste regio te zijn, is eind 2014 ontstaan door een aantal ondernemers die nadachten over de doelen van de regio op de lange termijn. Samen hebben ze de handen ineengeslagen om deze ambitie te gaan realiseren. Leon Weijs werd door de initiatiefnemers aangesteld als Gezondheidsmaker. Hij had de rol van aanjager, verbinder en regelaar van deze beweging.

Succesvolle verbinder
Als gezondheidsmaker heeft Leon Weijs veel bereikt. De ambitie is verder vormgegeven en tevens is hij erin geslaagd om draagvlak te creëren en verbindingen te leggen tussen personen, bedrijven, organisaties, verenigingen en de overheid uit de regio. Nu deze doelstelling is bereikt, gaat het initiatief een nieuwe fase tegemoet waarin wordt gewerkt aan meer structuur en focus.

De komende periode wordt er gezocht naar een persoon die het huidige fundament verder gaat uitbouwen. Voorlopig worden de belangrijkste lopende zaken door Jan Jenneskens, voorzitter Raad van Gezondheid, opgepakt. Leon Weijs keert terug bij Fontys Hogescholen waar hij eerder projectmanager en docent was. Tevens gaat hij een rol spelen in de verbinding tussen het onderwijs  en ondernemers in Horst aan de Maas.

De organisatie en alle betrokkenen van de Gezondste Regio 2025 bedanken Leon Weijs voor zijn enthousiasme en inzet als gezondheidsmaker.

5de Gezondheidscafé met en voor Norbertuswijk

Op weg om in 2025 de gezondste regio te worden, werd op donderdag 15 juni het vijfde Gezondheidscafé georganiseerd. Deze keer vanuit de bijzondere samenwerking met Wijkcomité Norbertus. De avond stond in het teken van gezonde initiatieven en activiteiten in de wijk. Dankzij de inzet en samenwerking van wijkbewoners, ondernemers, de gemeente en andere instanties wordt vanuit vele invalshoeken gewerkt aan een gezonde wijk.

Dat ‘gezondheid’ een breed begrip is, werd op deze avond nogmaals duidelijk. Gezond zijn betekent niet alleen gezond eten en regelmatig bewegen, maar ook maatschappelijk, geestelijk en financieel fit zijn. Al deze facetten van gezondheid passeerden de revue op deze avond.

Dat in de Norbertuswijk al de nodige stappen worden gezet om een gezonde en leefbare wijk te realiseren, kwam duidelijk naar voren tijdens deze interactieve editie van het Gezondheidscafé. Tijdens deze avond ontstonden weer veel nieuwe verbindingen en initiatieven waarmee nog extra stappen gezet kunnen worden. Presentator Rob van Lieshout en zijn ‘side-kick’ Mart van de Munckhof gingen in gesprek met een zestal tafelgasten. Allereerst was het woord aan Jac Truijen, schooldirecteur van basisschool de Twister, en gastheer van de avond. Hij vertelde over hoe kinderen op school al de nodige dingen worden geleerd over gezond leven en gaf aan hier als school ook actief mee bezig te zijn. Tijdens dit gesprek werd de eerste verbinding al gemaakt: In samenwerking met de Gezondste Regio 2025 zullen op school wekelijks schalen met verse groenten en fruit worden geplaatst voor de leerlingen mede verzorgd door het actieve wijkcomité.

Ook wijkbewoners dragen op verschillende manieren bij aan een betere gezondheid van de wijk. Peter Smits zet zich met Stichting ‘Siham’ onder andere in voor het “bruggen slaan” tussen verschillende culturen in de samenleving. Vera van der Sterren, eigenaar van Horst Gezond, geeft advies over de juiste leef en eetpatronen en actief wijkbewoonster Laura Ververgaard zet zich als gastvrouw bij het Huis van de Wijk in voor sociale contacten in de wijk. Tafelgast Karlijn Versteegen, lichtte namens Wonen Limburg toe dat een woningcorporatie op een breed front inzet voor gezonde en leefbare wijken. Wethoudster Birgit op de Laak onderstreepte nogmaals het belang van het sterke zelforganiserende vermogen van al deze partijen om De Norbertuswijk tot een prachtwijk te maken. Ze hoopt dat deze energie ook in andere wijken van de Gemeente Horst aan de Maas bij zal dragen aan de doelen van de Gezondste Regio 2025.

Succesvol 4de Gezondheidscafé

Op weg om de gezondste regio van 2025 te worden, werd op donderdag 18 mei het vierde Gezondheidscafé georganiseerd bij ANCO Lifestyle Center. Bijzondere gast op deze avond die in het teken stond van duurzaam en innovatief ondernemen was de heer Leen Zevenbergen. In de gebruikelijke RTL Late Night-setting kwamen vervolgens nog een aantal gasten aan het woord over verschillende ontwikkelingen en initiatieven rond gezondheid in de regio.

De drukbezochte avond werd afgetrapt door een inspirerende presentatie van ondernemer en inspirator Leen Zevenbergen die in 1984, op zijn 24e, zijn eerste bedrijf startte, al snel marktleider werd en vanaf dat moment circa 20 bedrijven heeft opgezet. Naast het oprichten van bedrijven heeft Leen ook leiding gegeven aan een aantal grote multinationals zoals PinkRoccade, Origin en Qurius. Bij die grote bedrijven was het vaak nodig om de inspiratie terug te brengen. Om er weer lol in te krijgen en zodanig de omzet en winst te verhogen. Over al zijn activiteiten schreef Leen Zevenbergen drie boeken en verzorgt hij veel lezingen in binnen- en buitenland.

Vervolgens werd in gesprek gegaan met verschillende innovatieve ondernemers uit de regio. Tafelgast Carla Linders van Gezondheidscentrum Noord-Limburg vertelt over het samenwerkingsverband tussen verschillende artsen en therapeuten waarbij efficiënte behandeling centraal staat. Door het bieden van één loket kan in onderlinge afstemming tussen de specialisten een multidisciplinair behandelplan worden opgesteld en wordt de behandelduur verkort.

Pieter-Jan Camps vertelde meer over duurzaamheidsalliantie Zamen, een initiatief van verschillende specialistische bedrijven die zich bezighouden met het verduurzamen van bestaande woningen in de regio. Tevens adviseert Zamen in levensloopbestendig (ver)bouwen om comfortabel thuis te blijven wonen.

Marc Wijnen  nam plaats aan tafel namens Afslag 10, een initiatief van sportclubs, bedrijven, scholen en zorg- en overheidsinstellingen in Horst aan de Maas. In het gebied rondom afslag 10 van de A73 willen zij verschillende voorzieningen realiseren en verschillende partijen samen brengen met een focus op het stimuleren van de leefbaarheid in de gemeente.

Als verassing en afsluiter gaf Leen Zevenbergen aan alle 80 aanwezigen een gesigneerd exemplaar van zijn bestseller ‘ ’t is groen en groener wordt het niet’.

Gezond en bewust leven zonder stress

Gezond leven is ook bewust leven. In de huidige maatschappij hebben veel mensen last van stress. Hoge werkdruk, drukke levens en agenda’s: we stellen hoge eisen aan onszelf.
De druk die we onszelf opleggen kan teveel worden, wat resulteert in stress en burnout.
Door bewust jezelf de vraag te stellen: moet ik dit allemaal en wat wil ik nu eigenlijk komen patronen en overtuigingen bloot te liggen.

Bewust leven vermindert gezondheidsklachten. Een mentale goede gezondheid is net zo belangrijk als een fysieke goede gezondheid. Ik wil daarom een initiatief/platform oprichten waar mensen uit Horst aan de Maas terecht kunnen wanneer ze op zoek zijn naar een bewustere leefstijl. Ik denk hierbij aan stresscoaching, yoga, mindfulness: alles om te ontdekken wat je zelf in de hand hebt voor een gezondere leefstijl. Iets waar veel mensen naar op zoek zijn!

www.marliefranssen.nl 

Werkplaats Sijbers bouwbedrijf één uur per week fitnessruimte

Sijbers bouw- en timmerbedrijf uit Kronenberg ruimt elke vrijdagmiddag de werkplaats leeg om gezamenlijk een uur te werken aan gezond bewegen en fitheid. Een instructeur (Dave Ewalts van Viestyle) komt naar het bedrijf toe en begeleidt de medewerkers met gezamenlijke oefeningen en een persoonlijk plan. Tillen en fysieke conditie zijn zeker in de bouw een blijvend punt van aandacht en op deze manier probeert eigenaar Marcel Sijbers zijn mensen te stimuleren én te ondersteunen.

AgroLeeft

Onder de naam AgroLeeft werkt een groot aantal stakeholders samen om het onderwijs te actualiseren, te innoveren en de instroom te vergroten. Leerlingen maken vroegtijdig en frequent kennis met de beroepspraktijk en het bedrijfsleven heeft een actieve rol in het onderwijs. AgroLeeft brengt ondernemers en studenten samen om een gezonde en mooie toekomst te creëren!
Vanuit het samenwerkingsverband Natuurlijk Ondernemend! dat per eind mei is opgegaan in Gezondste regio 2025, is dit project vanuit CITAVERDE College en Dendron College met een financiële ondersteuning overgedragen aan GR2025.

DemenTalent

Vanuit Gasterij Bergerbaan gaan we starten met DemenTalent. Dit is een project voor mensen met beginnende dementie of een zogenaamd “niet pluis gevoel”.
Onze ervaring leert dat juist deze doelgroep veelal thuis gaat zitten terwijl ze nog zoveel juist heel goed kunnen. Want vaak gaat het fysiek nog heel goed en zijn de geheugenproblemen de boosdoener.
Juist voor deze groep willen we in dit project aan de slag.
We willen voor hen vrijwilligerswerk gaan zoeken wat aansluit bij de Talenten van eenieder.
Denk aan bijvoorbeeld voorlezen of leesvrijwilliger bij een lagere school.
Of de tuin bijhouden voor iemand die dat zelf niet meer kan.
Maar ook bijvoorbeeld bij iemand met eenzaamheidsproblematiek eens een praatje gaan maken.
Het kan echt van alles zijn uitgaande van de Talenten van de deelnemer.

Voor informatie en opgave zie www.bergerbaan.nl.

1+1=3

Gezonde en wendbare organisaties weten dat vitale medewerkers die met plezier werken productiever zijn. Mensen die samen werken aan een gemeenschappelijk doel (de klant), zijn tot meer instaat dan wanneer iedere individu aan zijn persoonlijke doelen werkt. Door samenwerking ontstaat synergie en dan kan er iets groots ontstaan. 1 + 1 is dan 3.

Clooser2, opleidingsinstituut uit Sevenum, werkt vanuit kernwaarden aan het versterken van het gewenste gedrag dat past bij de bedoeling van uw organisatie. Daarbij ondersteunt zij uw medewerkers hun kwaliteiten maximaal in te zetten. Wij zorgen dat medewerkers het podium krijgen het beste uit zichzelf halen. Vanuit het ‘High trust, low tolerance’-principe ligt de focus altijd op het gezamenlijke doel. Dit ondersteunen we met vernieuwende informatietechnologie.
Voor informatie en contact: www.clooser2.nl.

Ideeën vanuit leerlingen Havo4 Dendron College

14 kinderen van het Dendron College Havo 4 hebben hun licht laten schijnen op de plannen om de Gezondste Regio van 2025 te worden.

Er zijn twee vragen gesteld:
– Wat vinden jullie van de doelstelling?
– Hoe kunnen we de doelstelling realiseren?

De leerlingen zijn met allerlei leuke initiatieven gekomen om van Horst aan de Maas de gezondste regio te maken.
Enkele voorbeelden zijn:
– Iemand die wel gemotiveerd is om te sporten koppelen aan iemand die niet gemotiveerd is om te sporten
– Een gezond bedrijf worden: meer “cradle to cradle” certificaten proberen te behalen
– Trappers voor een kantoorbaan. Het plaatsen van trappers onder het bureau zodat mensen die veel stil achter hun bureau zitten toch hun beweging krijgen

Versterken/verbinden van bestaande initiatieven

Naast het oppakken van innovatieve nieuwe initiatieven is het belangrijk al bestaande projecten een beter podium te geven en waar mogelijk te verbinden. Ik denk hierbij aan:
– Gezonde schoolkantine via GGD Limburg Noord en diverse ketenpartners
– Gezonde sportkantine via Clubtotaal
– Kerngezond via Sport Company
– Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) via gemeente
– Gezondheidsprojecten VIA VVV als Scoren voor Gezondheid, Shape, Old Stars en (be)wegen naar werk

Diverse scholen, sportverenigingen, organisaties doen hier al iets mee. Vanuit GR2025 liggen er kansen deze initiatieven nog beter tot hun recht te laten komen. Door meer aandacht voor deze initiatieven kunnen meer relevante partners aanhaken en de initiatieven versterken. Hiermee kunnen (project)kosten wellicht dalen, waardoor uitvoerbaarheid laagdrempeliger wordt, naast dat aanvullende expertise de kwaliteit bevordert.

Ik denk daar waar initiatieven nog (relatief) onbekend zijn graag mee in het versterken/verbinden van deze al bestaande initiatieven vanuit mijn achtergrond vanuit Huis voor de Sport Limburg, gemeente Venlo, Clubtotaal en VVV-Venlo/VIA VVV.