Gezondste Regio – breed gedragen!

Wat in 2015 begon als een bijzonder ambitieuze missie, wordt inmiddels breed gedragen! Noord-Limburg wordt de Gezondste Regio. Als initiatiefnemers zijn wij bijzonder blij maar uiteraard ook trots dat onze missie inmiddels zo breed gedragen wordt. Vanuit alle hoeken van de Noord-Limburgse samenleving gaan we nu samenwerken op maatschappelijk, bestuurlijk, ambtelijk en economisch vlak om van onze prachtige regio de Gezondste Regio te maken. Gezondheid is een term die alles met elkaar verbindt, iets dat iedereen raakt in alle lagen van de bevolking. De Gezondste Regio gaat over gezonde mensen die op een gezonde manier in een gezonde gemeenschap gezamenlijk aan de slag gaan om van hun eigen regio een prettige woon-, werk- en recreëeromgeving te maken. Een Regio die zich op deze gebieden ook daadwerkelijk onderscheidt. Gezonde bedrijven en instellingen hebben gezonde verdienmodellen, zijn financieel gezond en hebben gezonde werknemers. Bedrijven met gezonde werknemers hebben een hoge productiviteit, gemotiveerd personeel, laag verzuim en verloop, werven makkelijk nieuw personeel en hebben een positief imago. Gezond onderwijs daagt onze leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen en hun dromen waar te maken. Krachtige verenigingen met enthousiaste vrijwilligers zorgen goed voor hun gezonde leden en motiveren elkaar om zich op sportief en cultuur gebied te ontwikkelen. Gezonde inwoners zitten lekker in hun vel en zijn gelukkig. Als individuen gelukkig zijn, creëren we een gelukkige maatschappij, waar mensen zich thuis voelen, tevreden zijn, sociaal en gemotiveerd zijn. Een samenleving waar samen centraal staat; een gezonde samenleving!

Wij zijn dus blij en trots dat op 03 december de acht regio gemeenten en de provincie het convenant hebben gesloten om fors te investeren in de Gezondste Regio! Zij doen dit in navolging op onze founding fathers welke ons al jaren ondersteunen in onze missie om de Gezondste Regio te worden! Door de brede steun en de beschikbare financiële middelen zal er de komende periode onverminderd hard gewerkt gaan worden aan het uitdragen van de missie; o.a. door het organiseren van Gezondheidscafés waarin heel erg veel aandacht zal zijn voor gezonde projecten vanuit alle hoeken van de samenleving!

Met gezonde groet,

Tom Roefs