Vooraankondiging
Donderdag 19 september 2019

Een van de thema’s binnen Gezondste Regio 2025 is het thema Goed leven. Tijdens het gezondheidscafé van 19 september a.s. staat dit thema centraal.

Doelstelling van Goed Leven is mensen (op weg) te helpen emotioneel en fysiek gezond te leven, met voldoening en plezier in hun leven, zowel in relaties als in activiteiten die zin geven. Cultuur, kunst en natuur zijn daarbij speerpunten.

Tijdens het gezondheidscafé van 19 september gaan deelnemers- (bestuurs)leden van verenigingen- actief met elkaar in gesprek over de mogelijkheden die zij zoeken, vinden en benutten om bij te dragen aan het ‘goede leven’ van hun leden en de gemeenschap waarvan zij deel uitmaken.

Wil je er ook bij zijn? Reserveer deze datum dan alvast in je agenda!