September 2020 | Gezondste Regio 2025 start in samenwerking met Cultuurimpuls Venlo de campagne Lust for Life om initiatieven op het vlak van gezondheid en cultuur bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Het initiatief Lust for Life heeft de focus op ‘Wat kan er wel’. ‘Op het gebied van gezonde leefstijl en cultuur is er de laatste tijd veel wat niet meer kan’ vertelt gezondheidsmaker Caroline Kortooms. ‘Dat willen we graag doorbreken door positieve levenstekens naar buiten te brengen. Corona hoeft niet te betekenen dat we stil zitten; juist niet! We brengen dit najaar een online campagne met korte video’s, webinars en nieuwsitems maar ook dialoog en interviews die de verdieping zoeken. Daarmee willen we de levendigheid en vitaliteit in onze omgeving laten zien en ervaren, we willen positieve verhalen vertellen en daarmee iedereen uitdagen en stimuleren om ook juist nu actief en creatief te zijn.‘

Lust for life is in eerste instantie ontwikkeld als regionale manifestatie om al het moois wat er in deze regio gebeurt op het gebied van gezondheid en cultuur met een breed publiek te delen. Daarbij is gekozen om een aantal specifieke thema’s onder de aandacht te brengen:

• Green & Food
• Shopping & Experience
• Community
• Health
• Learning
• Green Processing & Production
• Art & Culture

Ga naar de website

Iedereen kan meedoen en draagt zijn/haar steentje bij aan een vitale leefomgeving. Een fysiek evenement blijkt helaas niet mogelijk in deze tijd. ‘Maar dat houdt ons niet tegen!’ aldus Caroline. ‘Een regionale campagne die zich vooral online afspeelt is echter wel mogelijk en geeft, hopen wij, een extra impuls aan initiatieven om ondanks de moeilijke tijd vol te houden en door te ontwikkelen.’

Lust for life wil inspireren, ontmoeten en verbinden. ‘Met veel energie zijn we aan de slag om inspiratie, ontmoeting en verbinding op andere manieren gestalte te geven. In dialoog met veel partners die al hebben aangegeven mee te willen doen zullen we in de komende periode een reeks van activiteiten op een veilige, interactieve en zeker ook innovatieve manier gaan presenteren.’

Lust for life zal haar activiteiten op verschillende manieren presenteren, vanzelfsprekend via eigen website en social media, maar ook in de samenwerking met bestaande media en met de eerder genoemde thema’s als leidende motieven. Wat staat er al gepland:

• Een serie over leefstijl en succesvolle leefstijlprogramma’s
• Webinars over korte ketens, positieve gezondheid op scholen en
voorbeelden van “de gezonde werkvloer in bedrijven”
• Een terugkerend journaal met berichten vanuit de 8 Noord Limburgse
gemeentes
• Podcasts over belangrijke gezondheidsinnovaties in onze regio

Tot besluit; in het voorjaar van 2021 zal er, als het dan enigszins mogelijk is, alsnog een regionale manifestatie plaats gaan vinden. De organisatie hoopt in december daar meer informatie en zekerheid over te kunnen geven.