Nieuws

Scholen

Vijf gezonde initiatieven ontvangen Gezondheidsprikkel

Op dinsdag 19 december zijn tijdens een druk bezochte netwerkbijeenkomst bij de IJsbaan in Horst-Centrum door de Gezondste Regio 2025 vijf projecten beloond voor hun ‘gezond’ initiatief. Uit handen van de leden van de Raad van Gezondheid ontving elk project een cheque t.w.v. €1.000,-. De gezonde initiatieven die dit jaar een “prikkel” in ontvangst mochten nemen; Naoberzorg Meerlo-Tienray, Beweegprogramma voor kinderen 0-2 jaar, Boerderij educatie (Noord)-Limburg, Brokeze Bruist en Walk 4 the Roses.  

Naoberzorg Meerlo-Tienray en Swolgen zet zich op vele terreinen in om mensen te ondersteunen en ze te helpen zolang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven. De samenwerking binnen de drie kernen biedt veel mogelijkheden voor de vrijwilligers om maatwerk aan mensen te bieden. Zij ontvangen een Gezondheidsprikkel voor de samenwerking in de drie kernen en de totale breedte van hun zorg. Beweegprogramma voor kinderen (0-2 jaar) is een nieuw initiatief van een groep fysiotherapeuten die door preventie peuters en ouders wil begeleiden in het voorkomen van “motorische” problemen en overgewicht. Zij ontvangen de prikkel om dit programma goed op te kunnen starten.
Om kinderen te leren en kennis te laten maken met de vraag waar ons voedsel vandaan komt, is aan Boerderij educatie (Noord)-Limburg een Gezondheidsprikkel uitgereikt. Een stimulans om in de komende periode het programma verder onder de aandacht te brengen van kinderen en hun ouders. De vierde prikkel werd uitgereikt aan Brokeze Bruist, een cultureel en muzikaal festival waarin genieten en beleven ook voor gezonde energie zorgt. Aan Walk 4 the Roses werd de laatste prikkel toegekend. De wandeling voor KWF verbindt mensen ziek en gezond en stimuleert om over dit moeilijke onderwerp met elkaar verbinding te zoeken.

In onze regio worden jaarlijks vele gezonde evenementen en mooie gezonde initiatieven ontplooid door burgers, organisaties en samenwerkingen. Gezondste Regio 2025 juicht deze activiteiten toe en wil dit ook graag laten zien. Daarom worden de ‘Gezondheidsprikkels’ ieder jaar uitgereikt.

Ook een goed voorbeeld van een gezond initiatief is het project “Fit naar je werk” van de gemeente Horst aan de Maas en van de businessclub Wittenhorst. Fit naar je werk begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van coaching, stage en bedrijfsbezoeken weer naar een plek in het arbeidsproces. Wethouder Birgit op de Laak reikte aan de negen deelnemende bedrijven daarvoor een certificaat uit. Dit project zal in de toekomst verder worden voortgezet.

Gezondste Regio 2025 op weg naar een gezond en vitaal 2018!

U kunt alle foto’s van deze bijeenkomst gemaakt door Fotogroep Horst aan de Maas bekijken via deze link.

Netwerkbijeenkomst en uitreiking Gezondheidsprikkels 2017

Gezondste Regio 2025 reikt op dinsdag 19 december tijdens een netwerkbijeenkomst bij de IJsbaan in Horst de Gezondheidsprikkel 2017 uit. U bent van harte uitgenodigd dit evenement bij te wonen en samen met ons een mooi jaar van GR2025 af te sluiten met een drankje en een hapje. 

Vijf gezonde initiatieven in de regio die gekozen zijn door de Raad van Gezondheid van GR2025 ontvangen deze namiddag een pluim ondersteund door een financiële tegemoetkoming. Daarnaast is er tijd voor een korte terugblik op de initiatieven die vorig jaar de Gezondheidsprikkel in ontvangst namen en hoe zij er nu voor staan.
U bent dinsdag 19 december vanaf 17.00 uur van harte welkom in het horecagedeelte van de IJsbaan Horst aan het Wilhelminaplein in Horst. Het programma start om 17.30 uur en duurt tot ongeveer 18.30 uur waarna er tot 19.30 uur gezellig nagepraat kan worden onder het genot van een hapje en een drankje.

U kunt zich tot uiterlijk 14 december aanmelden voor de uitreiking van de Gezondheidsprikkel bij de IJsbaan in Horst via deze link.

Graag tot dinsdag 19 december in het sportieve hart van Horst!

5de Gezondheidscafé met en voor Norbertuswijk

Op weg om in 2025 de gezondste regio te worden, werd op donderdag 15 juni het vijfde Gezondheidscafé georganiseerd. Deze keer vanuit de bijzondere samenwerking met Wijkcomité Norbertus. De avond stond in het teken van gezonde initiatieven en activiteiten in de wijk. Dankzij de inzet en samenwerking van wijkbewoners, ondernemers, de gemeente en andere instanties wordt vanuit vele invalshoeken gewerkt aan een gezonde wijk.

Dat ‘gezondheid’ een breed begrip is, werd op deze avond nogmaals duidelijk. Gezond zijn betekent niet alleen gezond eten en regelmatig bewegen, maar ook maatschappelijk, geestelijk en financieel fit zijn. Al deze facetten van gezondheid passeerden de revue op deze avond.

Dat in de Norbertuswijk al de nodige stappen worden gezet om een gezonde en leefbare wijk te realiseren, kwam duidelijk naar voren tijdens deze interactieve editie van het Gezondheidscafé. Tijdens deze avond ontstonden weer veel nieuwe verbindingen en initiatieven waarmee nog extra stappen gezet kunnen worden. Presentator Rob van Lieshout en zijn ‘side-kick’ Mart van de Munckhof gingen in gesprek met een zestal tafelgasten. Allereerst was het woord aan Jac Truijen, schooldirecteur van basisschool de Twister, en gastheer van de avond. Hij vertelde over hoe kinderen op school al de nodige dingen worden geleerd over gezond leven en gaf aan hier als school ook actief mee bezig te zijn. Tijdens dit gesprek werd de eerste verbinding al gemaakt: In samenwerking met de Gezondste Regio 2025 zullen op school wekelijks schalen met verse groenten en fruit worden geplaatst voor de leerlingen mede verzorgd door het actieve wijkcomité.

Ook wijkbewoners dragen op verschillende manieren bij aan een betere gezondheid van de wijk. Peter Smits zet zich met Stichting ‘Siham’ onder andere in voor het “bruggen slaan” tussen verschillende culturen in de samenleving. Vera van der Sterren, eigenaar van Horst Gezond, geeft advies over de juiste leef en eetpatronen en actief wijkbewoonster Laura Ververgaard zet zich als gastvrouw bij het Huis van de Wijk in voor sociale contacten in de wijk. Tafelgast Karlijn Versteegen, lichtte namens Wonen Limburg toe dat een woningcorporatie op een breed front inzet voor gezonde en leefbare wijken. Wethoudster Birgit op de Laak onderstreepte nogmaals het belang van het sterke zelforganiserende vermogen van al deze partijen om De Norbertuswijk tot een prachtwijk te maken. Ze hoopt dat deze energie ook in andere wijken van de Gemeente Horst aan de Maas bij zal dragen aan de doelen van de Gezondste Regio 2025.

Succesvol 4de Gezondheidscafé

Op weg om de gezondste regio van 2025 te worden, werd op donderdag 18 mei het vierde Gezondheidscafé georganiseerd bij ANCO Lifestyle Center. Bijzondere gast op deze avond die in het teken stond van duurzaam en innovatief ondernemen was de heer Leen Zevenbergen. In de gebruikelijke RTL Late Night-setting kwamen vervolgens nog een aantal gasten aan het woord over verschillende ontwikkelingen en initiatieven rond gezondheid in de regio.

De drukbezochte avond werd afgetrapt door een inspirerende presentatie van ondernemer en inspirator Leen Zevenbergen die in 1984, op zijn 24e, zijn eerste bedrijf startte, al snel marktleider werd en vanaf dat moment circa 20 bedrijven heeft opgezet. Naast het oprichten van bedrijven heeft Leen ook leiding gegeven aan een aantal grote multinationals zoals PinkRoccade, Origin en Qurius. Bij die grote bedrijven was het vaak nodig om de inspiratie terug te brengen. Om er weer lol in te krijgen en zodanig de omzet en winst te verhogen. Over al zijn activiteiten schreef Leen Zevenbergen drie boeken en verzorgt hij veel lezingen in binnen- en buitenland.

Vervolgens werd in gesprek gegaan met verschillende innovatieve ondernemers uit de regio. Tafelgast Carla Linders van Gezondheidscentrum Noord-Limburg vertelt over het samenwerkingsverband tussen verschillende artsen en therapeuten waarbij efficiënte behandeling centraal staat. Door het bieden van één loket kan in onderlinge afstemming tussen de specialisten een multidisciplinair behandelplan worden opgesteld en wordt de behandelduur verkort.

Pieter-Jan Camps vertelde meer over duurzaamheidsalliantie Zamen, een initiatief van verschillende specialistische bedrijven die zich bezighouden met het verduurzamen van bestaande woningen in de regio. Tevens adviseert Zamen in levensloopbestendig (ver)bouwen om comfortabel thuis te blijven wonen.

Marc Wijnen  nam plaats aan tafel namens Afslag 10, een initiatief van sportclubs, bedrijven, scholen en zorg- en overheidsinstellingen in Horst aan de Maas. In het gebied rondom afslag 10 van de A73 willen zij verschillende voorzieningen realiseren en verschillende partijen samen brengen met een focus op het stimuleren van de leefbaarheid in de gemeente.

Als verassing en afsluiter gaf Leen Zevenbergen aan alle 80 aanwezigen een gesigneerd exemplaar van zijn bestseller ‘ ’t is groen en groener wordt het niet’.

Vijf gezonde projecten ontvangen Gezondheidsprikkel

Op donderdag 15 december zijn bij de IJsbaan in Horst-centrum door de Gezondste Regio 2025 (GR2025) vijf projecten beloond met een Gezondheidsprikkel voor hun ‘gezond’ initiatief. Uit handen van Jan Jenneskens, voorzitter van de Raad van Gezondheid van GR2025, ontvingen Gezonde Sportkantine, SamenUitBus, Stichting Leergeld Horst aan de Maas, Sportdorp Sevenum eo en De Muzikantine elk een cheque van € 1.000,-.

 De Gezonde Sportkantine’ zet zich in om de Horster sportkantines te helpen naar een gezonder aanbod voor jong en oud en daarmee ook de derde helft een bijdrage te laten leveren aan een gezonde en sportieve levensstijl. De SamenUitBus zorgt voor vervoer van ouderen naar allerlei evenementen en uitjes. Hiermee wordt een gezonde bijdrage geleverd aan het terugdringen van eenzaamheid onder ouderen. Stichting Leergeld Horst aan de Maas zorgt ervoor dat kinderen in armoedesituaties niet aan de zijlijn blijven maar ook nu mee kunnen doen. Op een gezonde manier nu mee doen, betekent voor die kinderen straks ook meetellen. In Sevenum werken alle sportverenigingen intensief samen onder de gezonde bezielende leiding van Sportdorp Sevenum eo. De Muzikantine tenslotte zet zich in voor meer muziekonderwijs, want, …muziek en gezondheid hebben alles met elkaar te maken.

In de gemeente Horst aan de Maas worden jaarlijks vele gezonde evenementen en mooie gezonde initiatieven ontplooid door burgers, organisaties en samenwerkingen. GR2025 juicht deze activiteiten toe en wil dit ook graag laten zien. Daarom worden de ‘Gezondheidsprikkels’ uitgereikt.

Op de bijgevoegde foto de vertegenwoordigers van de vijf projecten die een Gezondheidsprikkel van € 1.000,- hebben ontvangen (v.l.n.r.):

  • Jan van Gorp van SamenUitBus
  • Hans Scheres van Stichting Leergeld Horst aan de Maas
  • Ingrid van der Sterren van Gezondste Sportkantine
  • Math Craenmehr van De Muzikantine
  • Ger van den Munckhof van Sportdorp Sevenum eo

AgroLeeft

Onder de naam AgroLeeft werkt een groot aantal stakeholders samen om het onderwijs te actualiseren, te innoveren en de instroom te vergroten. Leerlingen maken vroegtijdig en frequent kennis met de beroepspraktijk en het bedrijfsleven heeft een actieve rol in het onderwijs. AgroLeeft brengt ondernemers en studenten samen om een gezonde en mooie toekomst te creëren!
Vanuit het samenwerkingsverband Natuurlijk Ondernemend! dat per eind mei is opgegaan in Gezondste regio 2025, is dit project vanuit CITAVERDE College en Dendron College met een financiële ondersteuning overgedragen aan GR2025.

Beleef- en beweegpad De Twister

Het idee is het terrein tussen de basisschool De Twister en de kinderopvang in de wijk Norbertus opnieuw in te richten en te voorzien van een aantal functies die voor de wijk van belang zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een speeltuin en een moestuin. Dit is een samenwerking tussen onder meer de gemeente Horst aan de Maas, Dynamiek Scholengroep en Synthese.
Vanuit het samenwerkingsverband Natuurlijk Ondernemend! dat per eind mei is opgegaan in Gezondste regio 2025, is ondersteuning van dit project overgedragen aan GR2025.

Eco-Schools

Gezond bewegen, gezonde voeding, duurzaamheid en een belevingstuin volgens de principes van ECO school (www.eco-schools.nl). Dit is een wereldwijd keurmerk dat als leidraad dient voor de school waarin zichtbaar in houding en gedrag van leerlingen en personeel is dat ze duurzaam met hun leer-omgeving omgaan, dat het gebouw en de schoolomgeving duurzaam ingericht worden en dat duurzaamheid in het lesprogramma ingebed is in samenwerking met de omgeving.

Vanuit het samenwerkingsverband Natuurlijk Ondernemend! dat per eind mei is opgegaan in Gezondste regio 2025, is dit project vanuit CITAVERDE College en Dendron College met een financiële ondersteuning overgedragen aan GR2025.

Ideeën vanuit leerlingen Havo4 Dendron College

14 kinderen van het Dendron College Havo 4 hebben hun licht laten schijnen op de plannen om de Gezondste Regio van 2025 te worden.

Er zijn twee vragen gesteld:
– Wat vinden jullie van de doelstelling?
– Hoe kunnen we de doelstelling realiseren?

De leerlingen zijn met allerlei leuke initiatieven gekomen om van Horst aan de Maas de gezondste regio te maken.
Enkele voorbeelden zijn:
– Iemand die wel gemotiveerd is om te sporten koppelen aan iemand die niet gemotiveerd is om te sporten
– Een gezond bedrijf worden: meer “cradle to cradle” certificaten proberen te behalen
– Trappers voor een kantoorbaan. Het plaatsen van trappers onder het bureau zodat mensen die veel stil achter hun bureau zitten toch hun beweging krijgen

Versterken/verbinden van bestaande initiatieven

Naast het oppakken van innovatieve nieuwe initiatieven is het belangrijk al bestaande projecten een beter podium te geven en waar mogelijk te verbinden. Ik denk hierbij aan:
– Gezonde schoolkantine via GGD Limburg Noord en diverse ketenpartners
– Gezonde sportkantine via Clubtotaal
– Kerngezond via Sport Company
– Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) via gemeente
– Gezondheidsprojecten VIA VVV als Scoren voor Gezondheid, Shape, Old Stars en (be)wegen naar werk

Diverse scholen, sportverenigingen, organisaties doen hier al iets mee. Vanuit GR2025 liggen er kansen deze initiatieven nog beter tot hun recht te laten komen. Door meer aandacht voor deze initiatieven kunnen meer relevante partners aanhaken en de initiatieven versterken. Hiermee kunnen (project)kosten wellicht dalen, waardoor uitvoerbaarheid laagdrempeliger wordt, naast dat aanvullende expertise de kwaliteit bevordert.

Ik denk daar waar initiatieven nog (relatief) onbekend zijn graag mee in het versterken/verbinden van deze al bestaande initiatieven vanuit mijn achtergrond vanuit Huis voor de Sport Limburg, gemeente Venlo, Clubtotaal en VVV-Venlo/VIA VVV.