Nieuws

Voeding

Meld je aan voor de Voedselkaravaan in de Peel

Meldt je vóór 19 oktober aan voor de Voedselkaravaan in de regio Noord-Limburg – Oost-Brabant.
Op 27 oktober trekt de Voedselkaravaan langs verschillende boeren in de Peelregio en vinden diverse workshops plaats met als centrale thema: een transitie naar een duurzamere landbouw. Alle informatie vindt u op
 https://www.voedselanders.nl/27-oktober-voedselkaravaan-noord-limburg-zuidoost-brabant/

De Voedselkaravaan is een initiatief van het Netwerk Voedsel Anders en richt zich op burgers en consumenten, ondernemers in de voedselketen, maatschappelijke organisaties en de overheid. In de Peelregio staat de Voedselkaravaan stil bij het onderlinge begrip tussen boer en burger en het verder verduurzamen van de gangbare landbouw. Met praktijkverhalen informeren we boeren en consumenten over huidige ontwikkelingen en mogelijkheden tot transitie.

’s Morgens rijdt de bus vanuit Venlo naar bedrijven en andere inspirerende initiatieven in de Peelregio. In Venlo volgt een lunch met een infomarkt waar inspirerende initiatieven zich presenteren aan het publiek. In de middag zijn er inleidingen, workshops en films over lokale initiatieven en mogelijke alternatieven binnen het Europese handels- en landbouwbeleid. Zo komen er zowel praktijkinitiatieven als mogelijk structurele beleidsalternatieven aan de orde.

De Voedselkaravaan vertrekt op zaterdag 27 oktober in Venlo.
Aanmelden kan tot 19 oktober via https://www.voedselanders.nl/27-oktober-voedselkaravaan-noord-limburg-zuidoost-brabant/
Omdat er beperkte plaatsen zijn voor een aantal excursies en workshops krijgen degenen die zich het eerste aanmelden voorrang.

Gezondheidscafé 27 maart

Het geplande gezondheidscafé moeten wij helaas om organisatorische redenen verschuiven naar dinsdag 17 april.

De inhoud en uitnodiging hiervoor volgen zo spoedig mogelijk.

Bedrijven en kennisinstellingen maken zich samen sterk voor duurzamere en gezondere voedselkeuzes

Hoe kiezen consumenten het voedsel dat ze kopen en eten? En hoe kunnen bedrijven consumenten helpen om gezondere en duurzamere keuzes te maken en tegelijkertijd meerwaarde en maatschappelijke impact creëren voor hun bedrijf? Eerder RIVM-onderzoek geeft aan dat negen op de tien mensen in Nederland te weinig groenten en fruit eten. Een consortium van 19 partners bestaande uit kennisinstellingen, bedrijven en non-profit organisaties geeft daarom nu inzicht in welke interventies consumenten daadwerkelijk verleiden tot gezondere en/of duurzamere voedselkeuzes in hun werkomgeving, buitenshuis en online.

Inzicht in voedselkeuzegedrag is nodig

Bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben behoefte aan meer kennis en praktische inzichten op het gebied van voedselkeuzegedrag van consumenten. Ze willen beter begrijpen waarom consumenten welk voedsel eten en kopen en hoe zij kunnen bijdragen aan een gezonder aankoop- en eetpatroon. Daarom is een publiek-private samenwerking (PPS) opgezet met de naam Food Value Impact (FVI).

De bedrijven binnen FVI zijn vooral actief in ‘out of home’, werkomgeving en ‘online foodboxen’. Bij relevante interventies kan worden gedacht aan het optimaliseren van porties van groente, vlees en vis in horecagelegenheden en bedrijfsrestaurants. Het doel is om de milieu impact en/of voedselverspilling te verlagen en tegelijkertijd de gezondheid en tevredenheid van gasten positief te beïnvloeden. Bij alle interventies die worden uitgevoerd staan onder andere de volgende vragen centraal: ‘Welke factoren hebben welk effect op voedselkeuzegedrag in de praktijk?’ En welke impact hebben deze interventies op de algehele gezondheid en het milieu?’

Food Value Impact
Binnen FVI wordt de kennis en de praktijk samen gebracht door interventies te ontwikkelen met een sterke wetenschappelijke basis en een praktische en realistische toepasbaarheid binnen het bedrijfsleven. Er zijn een aantal voorwaarden voor succes: er moet vraag zijn naar de geïntroduceerde producten, de klanten moeten tevreden zijn en blijven en de interventie moet organisatorisch en kostentechnisch uitvoerbaar zijn. Alleen dan is het mogelijk om impact te maken die ook blijvend is. Deze aanpak komt terug in de naam Food Value Impact en laat ook de ambitie zien om grote maatschappelijke veranderingen in gang zetten.

Wat levert de samenwerking concreet op?
Het project levert nieuwe inzichten in hoe consumenten via (onbewuste) routes worden verleid tot gezonder en/of duurzamer voedselkeuzegedrag. Samen met de partners wordt bijvoorbeeld gekeken naar wat en hoe kan worden aangeboden tijdens vergadermomenten zodat werknemers al een deel van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid groenten of fruit binnenkrijgen. De gezondheid van de werknemers is immers een belangrijk goed voor een organisatie. Daarnaast ontwikkelt de PPS betere methoden om echt gedrag te meten onder grote groepen mensen in zogenoemde real life settings. Ook komt er een overzicht van de bestaande kennis over de effecten van diverse gedragsbepalende factoren op gezonde en duurzame voedselkeuzegedrag van consumenten in de praktijk.

Bijdrage aan maatschappelijk verantwoorde sector
Zowel de agrifood- als de tuinbouwsector benadrukt in haar innovatie-agenda het belang van een maatschappelijk verantwoord ondernemende sector die bovendien gezondere voedselkeuze – waar groenten en fruit een grote rol in spelen – wil stimuleren. Wanneer de consumentenvraag naar duurzame en gezondere producten toeneemt, komen de uitdagende doelstellingen waar de agrifood- en tuinbouwsector op het gebied van klimaat en milieu, energie, en verspilling voor staat, dichterbij. Ook betekent een gezonde en vitale samenleving dat de stijgende zorgkosten van voedsel gerelateerde ziekten worden ingeperkt.

De PPS Food Value Impact is een samenwerkingsverband tussen het Clusius College, Compass Group, Dutch, de gemeente Horst aan de Maas, de gemeente Venray, de gemeente Venlo en de gemeente Medemblik, Greenco, The Greenery, Greenport Noord-Holland Noord, HMSHost International, Koninklijke Horeca Nederland, Louis Bolk Instituut, Unilever, Van der Valk International, Van Gelder groente & fruit, Variatie in de Keuken en Wageningen Economic Research dat mede gefinancierd is door Rabobank Coöperatie Fonds Amsterdam. De PPS Food Value Impact wordt gefinancierd door de Topsector Agri & Food en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

 

Meer informatie: wur.nl/foodvalueimpact

Vijf gezonde initiatieven ontvangen Gezondheidsprikkel

Op dinsdag 19 december zijn tijdens een druk bezochte netwerkbijeenkomst bij de IJsbaan in Horst-Centrum door de Gezondste Regio 2025 vijf projecten beloond voor hun ‘gezond’ initiatief. Uit handen van de leden van de Raad van Gezondheid ontving elk project een cheque t.w.v. €1.000,-. De gezonde initiatieven die dit jaar een “prikkel” in ontvangst mochten nemen; Naoberzorg Meerlo-Tienray, Beweegprogramma voor kinderen 0-2 jaar, Boerderij educatie (Noord)-Limburg, Brokeze Bruist en Walk 4 the Roses.  

Naoberzorg Meerlo-Tienray en Swolgen zet zich op vele terreinen in om mensen te ondersteunen en ze te helpen zolang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven. De samenwerking binnen de drie kernen biedt veel mogelijkheden voor de vrijwilligers om maatwerk aan mensen te bieden. Zij ontvangen een Gezondheidsprikkel voor de samenwerking in de drie kernen en de totale breedte van hun zorg. Beweegprogramma voor kinderen (0-2 jaar) is een nieuw initiatief van een groep fysiotherapeuten die door preventie peuters en ouders wil begeleiden in het voorkomen van “motorische” problemen en overgewicht. Zij ontvangen de prikkel om dit programma goed op te kunnen starten.
Om kinderen te leren en kennis te laten maken met de vraag waar ons voedsel vandaan komt, is aan Boerderij educatie (Noord)-Limburg een Gezondheidsprikkel uitgereikt. Een stimulans om in de komende periode het programma verder onder de aandacht te brengen van kinderen en hun ouders. De vierde prikkel werd uitgereikt aan Brokeze Bruist, een cultureel en muzikaal festival waarin genieten en beleven ook voor gezonde energie zorgt. Aan Walk 4 the Roses werd de laatste prikkel toegekend. De wandeling voor KWF verbindt mensen ziek en gezond en stimuleert om over dit moeilijke onderwerp met elkaar verbinding te zoeken.

In onze regio worden jaarlijks vele gezonde evenementen en mooie gezonde initiatieven ontplooid door burgers, organisaties en samenwerkingen. Gezondste Regio 2025 juicht deze activiteiten toe en wil dit ook graag laten zien. Daarom worden de ‘Gezondheidsprikkels’ ieder jaar uitgereikt.

Ook een goed voorbeeld van een gezond initiatief is het project “Fit naar je werk” van de gemeente Horst aan de Maas en van de businessclub Wittenhorst. Fit naar je werk begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van coaching, stage en bedrijfsbezoeken weer naar een plek in het arbeidsproces. Wethouder Birgit op de Laak reikte aan de negen deelnemende bedrijven daarvoor een certificaat uit. Dit project zal in de toekomst verder worden voortgezet.

Gezondste Regio 2025 op weg naar een gezond en vitaal 2018!

U kunt alle foto’s van deze bijeenkomst gemaakt door Fotogroep Horst aan de Maas bekijken via deze link.

Netwerkbijeenkomst en uitreiking Gezondheidsprikkels 2017

Gezondste Regio 2025 reikt op dinsdag 19 december tijdens een netwerkbijeenkomst bij de IJsbaan in Horst de Gezondheidsprikkel 2017 uit. U bent van harte uitgenodigd dit evenement bij te wonen en samen met ons een mooi jaar van GR2025 af te sluiten met een drankje en een hapje. 

Vijf gezonde initiatieven in de regio die gekozen zijn door de Raad van Gezondheid van GR2025 ontvangen deze namiddag een pluim ondersteund door een financiële tegemoetkoming. Daarnaast is er tijd voor een korte terugblik op de initiatieven die vorig jaar de Gezondheidsprikkel in ontvangst namen en hoe zij er nu voor staan.
U bent dinsdag 19 december vanaf 17.00 uur van harte welkom in het horecagedeelte van de IJsbaan Horst aan het Wilhelminaplein in Horst. Het programma start om 17.30 uur en duurt tot ongeveer 18.30 uur waarna er tot 19.30 uur gezellig nagepraat kan worden onder het genot van een hapje en een drankje.

U kunt zich tot uiterlijk 14 december aanmelden voor de uitreiking van de Gezondheidsprikkel bij de IJsbaan in Horst via deze link.

Graag tot dinsdag 19 december in het sportieve hart van Horst!

Zeven sportkantines in Horst aan de Maas genomineerd voor bronzen of zilveren sportkantine

Horst aan de Maas krijgt grootste aantal gezonde sportkantines van Nederland.

De kantines van zeven sportclubs in Horst aan de Maas zijn genomineerd voor een bronzen of zilveren predicaat. Deze clubs werkten afgelopen jaar met succes aan een gezonder aanbod. Zij worden komende weken beoordeeld door het Voedingscentrum om te zien of ze definitief voldoen aan de strenge eisen. Horst aan de Maas is daarmee met stip de gemeente met het grootste aantal gezonde sportkantines in heel Nederland

In Horst aan de Maas ging op 1 januari 2017 het initiatief De Gezondste Sportkantine Horst aan de Maas van start. Hockeymoeder Ingrid van der Sterren nam het initiatief en bedacht de aanpak. Ze zocht de samenwerking op met de gemeentelijke sportcoaches en JOGG regisseur en kreeg steun van de gemeente, De Gezondste Regio 2025 en Rabobank Horst-Venray. De Gezondste sportkantine Horst aan de Maas maakt vanaf het begin gebruik van het principe dat clubs met een eigen kantine een aantal maal bijeen worden gebracht om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Tijdens de bijeenkomsten in sportkantines werden inspirerende sprekers en lokale leveranciers uitgenodigd. Er was aandacht voor de leuke, lekkere en commerciële kant van gezonde producten in sportkantines en voor de praktische organisatie. VV Hegelsom, SV Melderslo, RKSV Wittenhorst, HCH, Sporting ST, HTC en SV United (Meerlo, gemeente Venray), laten zich binnenkort beoordelen voor het toekennen van het bronzen of zilveren predicaat van het voedingscentrum. Daarnaast zijn er nog een aantal verenigingen in Horst aan de Maas die kiezen voor een gezonde sportkantine als onderdeel van hun clubbeleid maar (nog) niet kiezen voor het predicaat.

Op 25 en 26 november organiseert De Gezondste Sportkantine Horst aan de Maas een speciaal weekend voor sportkantines. Sportverenigingen kunnen dan een lokale leverancier broodjes gezond, gezonde wraps, panini’s en verse soepen laten bezorgen om zelf te ervaren hoe hun leden reageren op een gezonder aanbod. Wethouder Birgit op de Laak (Jeugdzorg en Volksgezondheid) bezorgt het gezonde aanbod voor één keer bij de kantines. Daardoor besloten nieuwe kantines om de stap naar een gezonder beleid te zetten. De Gezonde Sportkantine Horst aan de Maas wil haar activiteiten nog zeker één jaar volhouden om een gezonder aanbod in sportkantines te verankeren.

Boore Mèrt – Vers vaan Hôrs

Elke zaterdag organiseert Booremèrt Vers vaan Hôrs een versmarkt in het centrum van Horst. Wekelijks kun je terecht voor verse groente -en fruit uit eigen dorp. Vers van het land zó op uw bord.
Op zaterdag worden er marktkramen op het Lambertusplein opgesteld in een U-vorm, met een centraal afrekenpunt. Bezoekers kunnen op deze manier langs het aanbod lopen en de gewenste producten kiezen. Deze worden vervolgens door vrijwilligers en telers afgewogen en ingepakt, waarna aan de centrale kassa kan worden afgerekend. Elke week zal er een product extra aandacht krijgen en zal de teler aanwezig zijn om tekst en uitleg te geven over de teelt en bereidingswijze.

5de Gezondheidscafé met en voor Norbertuswijk

Op weg om in 2025 de gezondste regio te worden, werd op donderdag 15 juni het vijfde Gezondheidscafé georganiseerd. Deze keer vanuit de bijzondere samenwerking met Wijkcomité Norbertus. De avond stond in het teken van gezonde initiatieven en activiteiten in de wijk. Dankzij de inzet en samenwerking van wijkbewoners, ondernemers, de gemeente en andere instanties wordt vanuit vele invalshoeken gewerkt aan een gezonde wijk.

Dat ‘gezondheid’ een breed begrip is, werd op deze avond nogmaals duidelijk. Gezond zijn betekent niet alleen gezond eten en regelmatig bewegen, maar ook maatschappelijk, geestelijk en financieel fit zijn. Al deze facetten van gezondheid passeerden de revue op deze avond.

Dat in de Norbertuswijk al de nodige stappen worden gezet om een gezonde en leefbare wijk te realiseren, kwam duidelijk naar voren tijdens deze interactieve editie van het Gezondheidscafé. Tijdens deze avond ontstonden weer veel nieuwe verbindingen en initiatieven waarmee nog extra stappen gezet kunnen worden. Presentator Rob van Lieshout en zijn ‘side-kick’ Mart van de Munckhof gingen in gesprek met een zestal tafelgasten. Allereerst was het woord aan Jac Truijen, schooldirecteur van basisschool de Twister, en gastheer van de avond. Hij vertelde over hoe kinderen op school al de nodige dingen worden geleerd over gezond leven en gaf aan hier als school ook actief mee bezig te zijn. Tijdens dit gesprek werd de eerste verbinding al gemaakt: In samenwerking met de Gezondste Regio 2025 zullen op school wekelijks schalen met verse groenten en fruit worden geplaatst voor de leerlingen mede verzorgd door het actieve wijkcomité.

Ook wijkbewoners dragen op verschillende manieren bij aan een betere gezondheid van de wijk. Peter Smits zet zich met Stichting ‘Siham’ onder andere in voor het “bruggen slaan” tussen verschillende culturen in de samenleving. Vera van der Sterren, eigenaar van Horst Gezond, geeft advies over de juiste leef en eetpatronen en actief wijkbewoonster Laura Ververgaard zet zich als gastvrouw bij het Huis van de Wijk in voor sociale contacten in de wijk. Tafelgast Karlijn Versteegen, lichtte namens Wonen Limburg toe dat een woningcorporatie op een breed front inzet voor gezonde en leefbare wijken. Wethoudster Birgit op de Laak onderstreepte nogmaals het belang van het sterke zelforganiserende vermogen van al deze partijen om De Norbertuswijk tot een prachtwijk te maken. Ze hoopt dat deze energie ook in andere wijken van de Gemeente Horst aan de Maas bij zal dragen aan de doelen van de Gezondste Regio 2025.

People’s Farm het seizoen op tafel

People’s Farm is een initiatief van Marcel en Yvonne Jacobs uit Maasbree. Als producent willen wij graag rechtstreeks in contact zijn met de eindgebruiker van onze groenten, de consument. Wij willen uitleg geven over de teeltwijze van onze groentes, maar ook de gezondheidsfacetten en bereidingswijzen ervan. Om dit te realiseren, zijn we in 2015 gestart met People’s Farm.
People’s Farm teelt in haar eigen moestuin in Maasbree ruim dertig verschillende soorten groenten van het seizoen. Dit doen we kleinschalig, efficiënt én duurzaam. Pure en eerlijke teelt, met respect voor de omgeving. Met de groenten uit de moestuin stellen wij wekelijks ’t Verskratje samen, een groentepakket voor vier dagen. Middels ’t Verskratje laten wij consumenten uit de regio wekelijks genieten van de verse en gezonde producten uit onze moestuin, begeleidt met verrassende recepten, bereidingswijzen en informatie over de smaak en eigenschappen van de producten. People’s Farm zet het seizoen op tafel!
Zie voor meer informatie:  peoplesfarm.nl

Vijf gezonde projecten ontvangen Gezondheidsprikkel

Op donderdag 15 december zijn bij de IJsbaan in Horst-centrum door de Gezondste Regio 2025 (GR2025) vijf projecten beloond met een Gezondheidsprikkel voor hun ‘gezond’ initiatief. Uit handen van Jan Jenneskens, voorzitter van de Raad van Gezondheid van GR2025, ontvingen Gezonde Sportkantine, SamenUitBus, Stichting Leergeld Horst aan de Maas, Sportdorp Sevenum eo en De Muzikantine elk een cheque van € 1.000,-.

 De Gezonde Sportkantine’ zet zich in om de Horster sportkantines te helpen naar een gezonder aanbod voor jong en oud en daarmee ook de derde helft een bijdrage te laten leveren aan een gezonde en sportieve levensstijl. De SamenUitBus zorgt voor vervoer van ouderen naar allerlei evenementen en uitjes. Hiermee wordt een gezonde bijdrage geleverd aan het terugdringen van eenzaamheid onder ouderen. Stichting Leergeld Horst aan de Maas zorgt ervoor dat kinderen in armoedesituaties niet aan de zijlijn blijven maar ook nu mee kunnen doen. Op een gezonde manier nu mee doen, betekent voor die kinderen straks ook meetellen. In Sevenum werken alle sportverenigingen intensief samen onder de gezonde bezielende leiding van Sportdorp Sevenum eo. De Muzikantine tenslotte zet zich in voor meer muziekonderwijs, want, …muziek en gezondheid hebben alles met elkaar te maken.

In de gemeente Horst aan de Maas worden jaarlijks vele gezonde evenementen en mooie gezonde initiatieven ontplooid door burgers, organisaties en samenwerkingen. GR2025 juicht deze activiteiten toe en wil dit ook graag laten zien. Daarom worden de ‘Gezondheidsprikkels’ uitgereikt.

Op de bijgevoegde foto de vertegenwoordigers van de vijf projecten die een Gezondheidsprikkel van € 1.000,- hebben ontvangen (v.l.n.r.):

  • Jan van Gorp van SamenUitBus
  • Hans Scheres van Stichting Leergeld Horst aan de Maas
  • Ingrid van der Sterren van Gezondste Sportkantine
  • Math Craenmehr van De Muzikantine
  • Ger van den Munckhof van Sportdorp Sevenum eo

Appels persen

Zelf uw eigen appelsap persen?
Mobiele fruitpers op 4 oktober a.s. weer in Kronenberg.

In de afgelopen jaren zijn er in het kader van erfbeplanting op veel plaatsen fruitbomen en kleine boomgaarden aangelegd. Het is zonde als je zelf teveel fruit produceert om op te eten of elk weekend een appeltaart van te bakken.
De kans is groot dat er dan niets meer met het fruit gedaan wordt en dat het onder de bomen wegrot.

Hoe werkt de mobiele sappers
De appels/peren worden gewassen en geperst. Het sap wordt op 80 graden gepasteuriseerd en vervolgens afgevuld in 5 liter verpakkingen.
Voor de meest smakelijke verhouding wordt meestal 75% appel en 25 % peer aanbevolen. Daarnaast kunnen ook nog zo’n 10 % aan bessen, druiven of ontpitte pruimen worden toegevoegd en mee geperst worden, ook dit dient u zelf mee te brengen.
Het fruit wordt geperst waar u bijstaat en u neemt dus ook echt uw eigen fruitsap mee naar huis.
Indien de pakken met sap vorstvrij en droog worden opgeslagen, zijn ze 2 jaar houdbaar. Een aangebroken pak kunt u nog 2 maanden gebruiken.
Hoe moet de toestand van het fruit zijn
Het fruit moet vrij zijn van zand of klei en er mag geen schimmel of rot op zitten. Het fruit wordt in de machine nog een keer extra gewassen. Plekjes op het fruit of wormsteken op het fruit zijn geen bezwaar.
Ongepasteuriseerd fruitsap ook mogelijk
Het is ook mogelijk om ongepasteuriseerd fruitsap te laten persen maar u dient dan zelf voor jerrycans of vaten te zorgen.

Voor iedereen die meer dan 75 kg appels of peren produceert en meebrengt bestaat er nu de mogelijkheid om op dinsdag 4 oktober op Camping en Kattenpension ’t Rouweelse veld in Kronenberg van zijn eigen fruit sap te laten persen in een professionele en mobiele fruitpers.

Voor meer informatie en aanmelding
Om te lange wachttijden zoveel mogelijk te voorkomen zal een rooster opgesteld worden. Wij vragen u tzt. een inschatting te maken van de hoeveelheid fruit die u denkt aan te leveren en geven u dan een tijd waarop u verwacht wordt.
Hebt u interesse om ook uw eigen fruit te laten persen, dan kunt u zich vanaf heden aanmelden bij:
Camping en Kattenpension ’t Rouweelse veld,
De Hees 44A
Kronenberg
tel.077-4674360 of 06-29203253
of per mail: algemeen@rouweelseveld.nl

Eco-Schools

Gezond bewegen, gezonde voeding, duurzaamheid en een belevingstuin volgens de principes van ECO school (www.eco-schools.nl). Dit is een wereldwijd keurmerk dat als leidraad dient voor de school waarin zichtbaar in houding en gedrag van leerlingen en personeel is dat ze duurzaam met hun leer-omgeving omgaan, dat het gebouw en de schoolomgeving duurzaam ingericht worden en dat duurzaamheid in het lesprogramma ingebed is in samenwerking met de omgeving.

Vanuit het samenwerkingsverband Natuurlijk Ondernemend! dat per eind mei is opgegaan in Gezondste regio 2025, is dit project vanuit CITAVERDE College en Dendron College met een financiële ondersteuning overgedragen aan GR2025.

Gezondheid vanaf de eerste dag

Gezondheid begint al in de baarmoeder, Meteen na de geboorte vraagt het van ouders wat meer inzet om een kind optimaal gezond te laten opgroeien. Voedingskeuzes, maar ook de manier waarop ouders met hun pasgeborene omgaan hebben een grote invloed op de gezondheid van een kind. Lactatiekundige praktijk Lonneke Smits geeft voorlichting over borstvoeding en begeleiding en advies op het moment dat het niet optimaal loopt.
Ook voor bedrijven en instellingen is het mogelijk om te zorgen dat de ouders die bij hen werken optimale begeleiding krijgen bij het gezond grootbrengen van hun baby.

Gezonde sportkantines voor heel Horst aan de Maas

Inspiratie, motivatie en praktisch advies als bron voor gezondere sportkantines in heel Horst aan de Maas. Het project heeft een groot bereik en maakt gebruik van bestaande faciliteiten en financiële middelen. Bovendien legt het slimme verbindingen tussen bedrijven en instellingen in Horst aan de Maas en de producten en diensten die zij te bieden hebben.

Kracht van Groente

De kracht van Groente (AGF)

Stel je voor:

Over 15 jaar worden wij gezien als het meest gezonde stukje aarde!

Waarom:
Al onze aardappelen, groente en fruit (AGF) wordt 100% energie neutraal verbouwt
85% van de productie wordt gegeten in een straal van 100 km rond Venlo/Horst
Distributie met elektrisch vervoer
Verpakkingen worden 100% recyclebaar
Overcapaciteit in b.v. kassen inzetten voor o.a.. medicijnen uit planten

Utopie? Nee!
Door middel van zonne-energie, aardwarmte, wind-energie en bio-energie zorgen dat ons
eten 100% energie neutraal wordt verbouwd, dit alles zonder bestrijdingsmiddelen en het
liefst ook nog het meeste voor eigen consumptie.
Wij hebben alle kennis in huis om dit ook waar te maken!
In een straal van 100 km rond Venlo wonen meer dan 25.000.000 mensen!

Leg een claim op deze regio, maak een duidelijke keuze, doe dit grensoverschrijdend en maak gebruik van elkaars kennis en know how op het gebied van duurzaamheid.

Voordelen:

Economisch:
Meer werkgelegenheid, meer toeristen, minder leegloop
Gezondheid:
Gezonder eten dat sneller van producent naar consument gaat
Demografisch:
Mensen zijn trots dat ze hier leven, wonen en werken.
Milieu:
Door het gezamenlijk te claimen is de drang naar daadwerkelijk resultaat ook groter

Blue Innovation Center wil graag met Gezondste Regio 2025 de kar trekken.

AYURVEDA in Noord-Limburg

Ayurveda is de moeder der geneeswijzen. 5000 jaar oud en actueler dan ooit. Het is meer dan een gezondheidsfilosofie, Het is een manier van leven. Allesomvattend met het doel zo lang mogelijk gezond te blijven.
‘Bewust Genieten’ staat bovenaan in een gezonde levensstijl, maar ook warme menselijkheid, puurheid en authenticiteit.
Kaldenbroeck bestaat uit meerdere elementen die ieder voor zich deze waarden bevestigen, nl:
pure, stille natuur; sfeervol monumentaal huys met oude gracht; yoga hall; groenten/kruiden/bloementuin; biologisch terras met verstillend uitzicht op de ongerepte natuur; shop met Ayurveda kruiden en vrolijke accessoires uit Nepal / India ter ondersteuning van eigen project JAVEA. Kaldenbroeck biedt Ayurveda in de meest authentieke vorm, die als enige alternatieve geneeswijze door de WHO is erkend. In nauwe samenwerking met erkende Ayurveda klinieken en universiteiten in India, biedt Kaldenbroeck: voedings- en levensstijl advies (consult Ayurvedisch arts); warme kruidenolie massages, verblijf in gastenhuys, yoga, gezond en biologisch eten en drinken,..en bovenal een plek die inspireert om ‘te zijn’.

Versterken/verbinden van bestaande initiatieven

Naast het oppakken van innovatieve nieuwe initiatieven is het belangrijk al bestaande projecten een beter podium te geven en waar mogelijk te verbinden. Ik denk hierbij aan:
– Gezonde schoolkantine via GGD Limburg Noord en diverse ketenpartners
– Gezonde sportkantine via Clubtotaal
– Kerngezond via Sport Company
– Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) via gemeente
– Gezondheidsprojecten VIA VVV als Scoren voor Gezondheid, Shape, Old Stars en (be)wegen naar werk

Diverse scholen, sportverenigingen, organisaties doen hier al iets mee. Vanuit GR2025 liggen er kansen deze initiatieven nog beter tot hun recht te laten komen. Door meer aandacht voor deze initiatieven kunnen meer relevante partners aanhaken en de initiatieven versterken. Hiermee kunnen (project)kosten wellicht dalen, waardoor uitvoerbaarheid laagdrempeliger wordt, naast dat aanvullende expertise de kwaliteit bevordert.

Ik denk daar waar initiatieven nog (relatief) onbekend zijn graag mee in het versterken/verbinden van deze al bestaande initiatieven vanuit mijn achtergrond vanuit Huis voor de Sport Limburg, gemeente Venlo, Clubtotaal en VVV-Venlo/VIA VVV.