Organisatie

Gezondheidsmaker

De “gezondheidsmaker” is de aanjager, verbinder en regelaar van de beweging. Hij is proactief betrokken bij alle projecten. Voorlopig worden de taken van de gezondheidsmaker waargenomen door Jan Jenneskens.

Jan wordt op communicatief en organisatorisch vlak ondersteund door het “gezondheidskwartier”. Op dit moment wordt deze rol vervuld door Lynn Hales.

Bestuur GR2025

Het driekoppig bestuur van GR2025 wordt benoemd door de Raad van de Gezondheid. Het bestuur is belast met het vaststellen van het beleid en de budgetten, en het in algemene zin besturen van de Stichting.

Open card
Tom Roefs

Tom Roefs

Voorzitter

Open card

Functie: Algemeen Directeur Munckhof Groep "Samen op weg naar de gezondste Regio van Europa in 2025!"

Open card
Secretaris

Secretaris

Open card

"Met meer aandacht voor de persoonlijke balans tussen voeding, beweging, recreatie, omgang met elkaar én de zakelijke kant kunnen we in deze prachtige regio voor nog meer inwoners een gezonde toekomst bereiken."

Open card
Kay van den Boogaard

Kay van den Boogaard

Penningmeester

Open card

Functie: Specialist First Line Monitoring bij Rabobank Horst Venray

Raad van Gezondheid

De Raad van Gezondheid houdt toezicht op (het beleid van) het bestuur en op de algemene zaken van de Stichting. Daarnaast heeft de Raad van Gezondheid een adviserende rol. De Raad van Gezondheid is te vergelijken met een Raad van Advies. Founding Fathers, de overheid en maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd in dit orgaan. De individuele leden schakelen hun netwerk in om de doelstellingen van GR2025 te verwezenlijken.

Open card
Birgit op de Laak

Birgit op de Laak

Wethouder Horst aan de Maas voor zorg, participatie, milieu en duurzaamheid

Open card

"In de Gezondste Regio komt het streven samen naar groene leefomgeving, duurzame werkgelegenheid, prima zorg, vitale gemeenschappen en gezonde economie."

Open card
Edwin Michiels

Edwin Michiels

Agrarisch ondernemer & Voorzitter Coöperatie Vitelia

Open card

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Het gaat ook over economie, educatie, omgeving en samenleving.

Open card
Jan Jenneskens

Jan Jenneskens

Voorzitter Raad van Gezondheid

Open card

"Een gezonde en vitale omgeving zorgt voor energie. Gezondste regio werkt aan een bruisende regio voor iedereen."

Open card
Johan Janssen

Johan Janssen

Directeur Van den Biggelaar Groep & vz. ondernemersprijs Horst aan de Maas

Open card

"Gezondheid", een begrip waar iedereen belang bij heeft."

Leon Litjens

Leon Litjens

Directeur Legro & vz. adviesraad ondernemersprijs Horst aan de Maas

Open card
Peter Deriks

Peter Deriks

Directeur Viduro marketing en communicatie

Open card

"Ik geloof dat iedereen baat heeft bij een gezonde omgeving om in te leven, bij gezonde bedrijven om voor of met te werken en dat je als individueel persoon het lekkerst in je vel zit met een gezonde levensstijl. Kortom; een initiatief waar ik me graag voor inzet!"

Open card
Ton Besouw

Ton Besouw

Agrarisch ondernemer & lid Stichting Agribelang

Open card

Ik ben agrarische ondernemer en hou me vooral bezig met het telen van groenten op het open veld. Ook hebben we nog een boerderijwinkel waar we groenten & fruit verkopen. Ton is tevens lid van onze partner Stichting Agribelang.

Open card
Angelique Jansen

Angelique Jansen

Directeur Particulieren en Private Banking bij Rabobank Horst Venray

Open card

"Affiniteit met voedselvraagstukken, duurzaamheid, gezondheid en welzijn. Mooi om op regionaal niveau een steentje te mogen bijdragen aan de ambitie Gezondste Regio."