Over ons

Noord-Limburg is een sterke regio. We zijn goed bezig, zowel sociaal als economisch. Juist nu het goed gaat, dienen we dit te verstevigen, te verankeren; zodat we ons in de toekomst sterk kunnen blijven profileren. Daarom hebben we een gezamenlijke visie nodig, een wenkend perspectief. Een stip op de horizon waar de gehele regio zich achter kan scharen.

Daarom is in 2015 een landmark geplaatst, namelijk de ambitie om binnen 10 jaar de gezondste regio van Europa te zijn. Hierdoor ontstaat een maatschappelijke en economische beweging en creëer je groei met als resultaat: een gezondere samenleving.

Gezondheid is een term die alles met elkaar verbindt, iets dat iedereen raakt in alle lagen van de bevolking. De Gezondste Regio gaat over gezonde mensen die op een gezonde manier in een gezonde gemeenschap gezamenlijk aan de slag gaan om van hun eigen regio een prettige woon-, werk- en recreëeromgeving te maken die zich op deze gebieden ook daadwerkelijk onderscheidt.

Gezondheid is een breed toepasbaar begrip; niet alleen mensen kunnen gezond of ongezond zijn, ook verenigingen, onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappijen kunnen gezond zijn. Gezonde bedrijven en instellingen hebben gezonde verdienmodellen, zijn financieel gezond en hebben gezonde werknemers. Bedrijven met gezonde werknemers hebben een hoge productiviteit, gemotiveerd personeel, laag verzuim en verloop, werven makkelijk nieuw personeel en hebben een positief imago. Gezonde inwoners zitten lekker in hun vel en zijn gelukkig. Als individuen gelukkig zijn, creëren we een gelukkige maatschappij, waar mensen zich thuis voelen, tevreden zijn, sociaal en gemotiveerd zijn. Een samenleving waar samen centraal staat; een gezonde samenleving!

Door deze brede toepassing is het mogelijk vele mensen aan te spreken en te motiveren. Motiveren om gezond te zijn als individu, organisatie en als maatschappij. Want dat is het uiteindelijke doel, het gezamenlijk belang waarmee we de regio op de kaart kunnen zetten en aantrekkelijk kunnen maken om te wonen, werken en recreëren. Het doel, de stip op de horizon, is dan ook:

“Noord-Limburg de gezondste regio van Europa in 2025!”

Wie zijn wij?

Aanleiding;

  • Stilstand is achteruitgang!
  • De toekomst gebeurt niet zomaar, die maken we.
  • Hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen?

Met een aantal ondernemers hebben we eind 2014 de handschoen opgepakt en zijn we na gaan denken over een visie voor de toekomst op langere termijn voor onze regio. In eerste instantie hebben we dit gedaan vanuit een economisch perspectief. We zijn en blijven tenslotte ondernemers. Snel hebben we dit breder willen trekken omdat beweging en groei vraagt om perspectief van de gehele gemeenschap. Heel de regio moet er zich aan willen verbinden. Een visie die ambitieus, een tikkeltje brutaal en origineel is, maar zorgt voor de noodzakelijke reuring. Het is mooi om te zien dat onze visie zeer positief ontvangen is en het initiatief inmiddels breed gesteund wordt.

De initiatiefnemers zijn Jan Nabben, Leon Litjens, Edwin Michiels, Johan Janssen, Rob Linders en Tom Roefs.

Missie – visie

Onze missie is: ‘Helpen realiseren dat de regio Noord-Limburg in 2025 de gezondste regio van Europa wordt op het gebied van wonen, werken en recreëren.’

De ontwikkelingen in de wereld gaan enorm snel en vragen om continue beweging, nieuwe verbindingen en andere manieren van werken. Juist nu het economisch tij weer positief aan het keren is, dienen we ons sterke fundament in Noord-Limburg te gebruiken om verder te bouwen en te zorgen dat we economisch zowel lokaal als regionaal sterker worden. Gezien de externe ontwikkelingen moeten we zorgen dat we ook in de toekomst sectoren hebben met gezonde verdienmodellen die toekomstproof zijn.

Daarnaast moeten we antwoorden en oplossingen zien te vinden zodat we ook onze jongeren binden. Dat ze graag willen blijven wonen in onze gemeente en regio dan wel graag terug willen keren na hun studie. Dit is niet alleen een zaak van ondernemers, scholen of ouders. Dit is een zaak van ons allemaal en in het belang van ons allemaal. Van heel Noord-Limburg!

We hebben een heel sterk fundament waarop we kunnen vertrouwen en bouwen!

Machteld Huber (iPH): ‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’.

WHO: ‘Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken’.

Organisatie

Gezondheidsmaker

De “gezondheidsmaker” is de aanjager, verbinder en regelaar van de beweging. De taken van de gezondheidsmaker worden ingevuld door Caroline Kortooms.

 Caroline wordt op communicatief en organisatorisch vlak ondersteund door het team Gezondste regio 2025. 

Caroline Kortooms

Gezondheidsmaker

Het team

Dian van Rengs

Organisatie en interne communicatie

Renzo den Bekker

Communicatie / PR

Bestuur Gezondste Regio 2025

Het driekoppig bestuur van Gezondste Regio 2025 wordt benoemd door de Raad van de Gezondheid. Het bestuur is belast met het vaststellen van het beleid en de budgetten, en het in algemene zin besturen van de Stichting.

Tom Roefs

Voorzitter

Functie: Algemeen Directeur Munckhof Groep

Rob Linders

Secretaris

Kay van den Boogaard

Penningmeester

Functie: Financieringsspecialist Banking 4 Food Noord Limburg bij Rabobank Horst Venray

Scholen en positieve gezondheid

De jeugd heeft de toekomst! Gezondste Regio stimuleert dat jeugd actief bezig is met gezondheid. We brengen ze kennis bij en helpen om hun eigen initiatief op te zetten. Onze jeugd werkt mee aan een omgeving waar ze later zelf willen blijven wonen en werken.

Angelique Janssen

Directeur Particulieren en Private Banking bij Rabobank Horst Venray

Marlies Scheres

Adjunct directeur bij CITAVERDE College

Kelly Neessen

Project coördinator HAS Hogeschool

Food en Agri / Gezonde voeding

Voeding vormt een belangrijk onderdeel van gezondheid. Samen met de omgeving gaat Gezondste Regio 2025 voedselverspilling tegen. Voedsel dat veilig, gezond en ook gewoon lekker is. Daar gaan we voor!

Leon Litjens

Directeur Legro & adviesraad Ondernemersprijs Horst aan de Maas

Ton Besouw

Agrarisch ondernemer & lid Stichting Agribelang

 

Joop de Hoon

Voorzitter bij vereniging innovatief platteland

 

 

i

Wil Lucassen

Plus Lucassen

Joep Verstappen

Eigenaar/ chef kok bij Smaakboerderij de Gastendonk

Marc Litjens

Tuinbouw ondernemer, Meterik

Gezonde bedrijven en organisaties

Gezondste Regio 2025 zet gezondheid hoog op de agenda bij bedrijven in de omgeving. Gezondheid is een thema dat alle bedrijven raakt; denk aan vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en werkdruk. Wij willen dat inwoners van de regio zich lekker voelen op hun werk en er elke dag met plezier naar toe gaan.

 

Wim Gort

Bestuurder Synthese

Peter Deriks

Directeur Viduro Business-Marketing-Communicatie

Vitaal en gezond

Iemands gezondheid is iets persoonlijks. Het is niet over te geven of te pakken.

Juist daarom is het zo belangrijk. Een goede gezondheid betekent niet voor iedereen hetzelfde. Gezondste Regio 2025 streeft naar een regio waar mensen zich gezond voelen.

 

Hans Vlek

Oud huisarts Venlo

Linda Jonkers

Apotheker bij Apotheek Maasdorpen

Wessel Breeuwsma

Fysiotherapeut / gezondheidswetenschapper

i

Theo Cleef

Oud huisarts Venlo

Goed leven

Gezondste regio 2025 is een regio waar ontzettend veel te beleven is. We willen onze inwoners nog beter kennis laten maken met de omgeving en ze een aanbod bieden wat aansluit bij hun wensen. In de gezondste regio is het fijn wonen, werken en recreëren.

 

Ans Gielen

Mede-eigenaar Slaque, escargotskwekerij en voorzitter Zeen, Kunst & Cultuur platform Horst aan de Maas.

Roel Baas

 

Esther Koenen

Cultuurconsulent, Gemeente Horst aan de Maas