Missie-Visie

Onze missie is: ‘Helpen realiseren dat de regio Noord-Limburg in 2025 de gezondste regio van Europa wordt op het gebied van wonen, werken en recreëren.’

De ontwikkelingen in de wereld gaan enorm snel en vragen om continue beweging, nieuwe verbindingen en andere manieren van werken. Juist nu het economisch tij weer positief aan het keren is, dienen we ons sterke fundament in Horst aan de Maas te gebruiken om verder te bouwen en te zorgen dat we economisch zowel lokaal als regionaal sterker worden. Gezien de externe ontwikkelingen moeten we zorgen dat we ook in de toekomst sectoren hebben met gezonde verdienmodellen die toekomstproof zijn.
Daarnaast moeten we antwoorden en oplossingen zien te vinden zodat we ook onze jongeren binden. Dat ze graag willen blijven wonen in onze gemeente en regio dan wel graag terug willen keren na hun studie. Dit is niet alleen een zaak van ondernemers, scholen of ouders. Dit is een zaak van ons allemaal en in het belang van ons allemaal. Van heel Horst aan de Maas!

We hebben een heel sterk fundament waarop we kunnen vertrouwen en bouwen!

 

Machteld Huber (iPH): ‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’.

WHO: ‘Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken’.

"Prestatiedruk, lang weg zijn van familie en vrienden, wonen op verschillende plekken en blessureleed. Het zijn allemaal ervaringen uit mijn topsportcarrière. Dit heeft mij doen beseffen dat lekker in je vel zitten, gezond zijn, je thuis voelen en een groene en gezonde omgeving hebben belangrijke waarden voor mij zijn. Deze vind ik terug in de ambitie van de Gezondste Regio 2025. Daarom doe ik mee! "

Nico Freriks, Ex-topvolleyballer

"Ik doe mee aan de beweging Gezondste Regio 2025 omdat ik razend enthousiast word van de energie en krachtige initiatieven die rond dit ambitieuze doel opborrelen. Hoe 1 moeder erin slaagt meerdere sportkantines om te doen turnen naar gezonde kantines. Hoe ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid tijdens gezondheidscafe's elkaar vinden door plannen toe te lichten en vragen te stellen aan de aanwezigen. Groen onderwijs gaat zo een alliantie aan met ondernemers via Agro Leeft, Waterschap levert een waterpunt aan gezonde belevingstuin rond een basisschool. Samen organiseren we een "positief gezond" congres speciaal voor ondernemers tijdens de Hiltho."

Birgit op de Laak, Wethouder Gemeente HadM

"Gezondste Regio 2025 vormt voor ons allemaal een geweldig lonkend perspectief om samen iets moois van onze regio te maken, ….. gewoon een prima plekje om te wonen, werken en vrije tijd te besteden!"

Leon Weijs, Gezondheidsmaker GR2025