Over ons

 

Horst aan de Maas is een sterke gemeente. We zijn goed bezig, zowel sociaal als economisch. Juist nu het goed gaat, dienen we dit te verstevigen, te verankeren; zodat we ons in de toekomst sterk kunnen blijven profileren. Daarom hebben we een gezamenlijke visie nodig, een wenkend perspectief. Een stip op de horizon waar de gehele regio zich achter kan scharen.

Daarom is in 2015 een landmark geplaatst, namelijk de ambitie om binnen 10 jaar de gezondste regio van Europa te zijn. Hierdoor ontstaat een maatschappelijke en economische beweging en creëer je groei met als resultaat: een gezondere samenleving.

Gezondheid is een term die alles met elkaar verbindt, iets dat iedereen raakt in alle lagen van de bevolking. De Gezondste Regio gaat over gezonde mensen die op een gezonde manier in een gezonde gemeenschap gezamenlijk aan de slag gaan om van hun eigen regio een prettige woon-, werk- en recreëeromgeving te maken die zich op deze gebieden ook daadwerkelijk onderscheidt.

Gezondheid is een breed toepasbaar begrip; niet alleen mensen kunnen gezond of ongezond zijn, ook verenigingen, onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappijen kunnen gezond zijn. Gezonde bedrijven en instellingen hebben gezonde verdienmodellen, zijn financieel gezond en hebben gezonde werknemers. Bedrijven met gezonde werknemers hebben een hoge productiviteit, gemotiveerd personeel, laag verzuim en verloop, werven makkelijk nieuw personeel en hebben een positief imago. Gezonde inwoners zitten lekker in hun vel en zijn gelukkig. Als individuen gelukkig zijn, creëren we een gelukkige maatschappij, waar mensen zich thuis voelen, tevreden zijn, sociaal en gemotiveerd zijn. Een samenleving waar samen centraal staat; een gezonde samenleving!

Door deze brede toepassing is het mogelijk vele mensen aan te spreken en te motiveren. Motiveren om gezond te zijn als individu, organisatie en als maatschappij. Want dat is het uiteindelijke doel, het gezamenlijk belang waarmee we de regio op de kaart kunnen zetten en aantrekkelijk kunnen maken om te wonen, werken en recreëren. Het doel, de stip op de horizon, is dan ook:

“Noord-Limburg de gezondste regio van Europa in 2025!”

Wie zijn wij?

Aanleiding;

  • Stilstand is achteruitgang!
  • De toekomst gebeurt niet zomaar, die maken we.
  • Hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen?

Met een aantal ondernemers hebben we eind 2014 de handschoen opgepakt en zijn we na gaan denken over een visie voor de toekomst op langere termijn voor Horst aan de Maas en onze regio. In eerste instantie hebben we dit gedaan vanuit een economisch perspectief. We zijn en blijven tenslotte ondernemers. Snel hebben we dit breder willen trekken omdat beweging en groei vraagt om perspectief van de gehele gemeenschap. Heel Horst aan de Maas en de regio moet er zich aan willen verbinden. Een visie die ambitieus, een tikkeltje brutaal en origineel is, maar zorgt voor de noodzakelijke reuring. In 2015 hebben wij onze ideeën gedeeld met de Burgemeester en Wethouders van Horst aan de Maas. Het is mooi om te zien dat onze visie zeer positief ontvangen is en het initiatief inmiddels breed gesteund wordt.

De initiatiefnemers zijn Jan Nabben, Leon Litjens, Edwin Michiels, Johan Janssen, Rob Linders en Tom Roefs.

Kijk voor meer informatie onder Organisatie.

"Prestatiedruk, lang weg zijn van familie en vrienden, wonen op verschillende plekken en blessureleed. Het zijn allemaal ervaringen uit mijn topsportcarrière. Dit heeft mij doen beseffen dat lekker in je vel zitten, gezond zijn, je thuis voelen en een groene en gezonde omgeving hebben belangrijke waarden voor mij zijn. Deze vind ik terug in de ambitie van de Gezondste Regio 2025. Daarom doe ik mee! "

Nico Freriks, Ex-topvolleyballer

"Ik doe mee aan de beweging Gezondste Regio 2025 omdat ik razend enthousiast word van de energie en krachtige initiatieven die rond dit ambitieuze doel opborrelen. Hoe 1 moeder erin slaagt meerdere sportkantines om te doen turnen naar gezonde kantines. Hoe ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid tijdens gezondheidscafe's elkaar vinden door plannen toe te lichten en vragen te stellen aan de aanwezigen. Groen onderwijs gaat zo een alliantie aan met ondernemers via Agro Leeft, Waterschap levert een waterpunt aan gezonde belevingstuin rond een basisschool. Samen organiseren we een "positief gezond" congres speciaal voor ondernemers tijdens de Hiltho."

Birgit op de Laak, Wethouder Gemeente HadM

"Gezondste Regio 2025 vormt voor ons allemaal een geweldig lonkend perspectief om samen iets moois van onze regio te maken, ….. gewoon een prima plekje om te wonen, werken en vrije tijd te besteden!"

Leon Weijs, Gezondheidsmaker GR2025