Onze partners

Gemeente Horst aan de Maas

De Gemeente Horst aan de Maas is naast uitvoerder van wetgeving een drijvende kracht achter de doelstellingen om alle inwoners en bedrijven steun te bieden om op een goede en gezonde manier deel uit te maken van onze gemeenschap. Op velerlei gebied pakt de Gemeente die rol, maar geeft zij ook ruimte aan anderen om de gemeenschappelijke doelen te realiseren. De organisatie Gezondste Regio 2025 met haar ambitie staat in alles voor het mede realiseren van de gemeentelijke doelen, met een focus op het bevorderen van gezondheid in de meeste brede zin van het woord. Gezondste Regio 2025 draagt bij aan de noodzakelijke groei en ontwikkeling op sociaal, economisch en cultureel gebied binnen de Gemeente. Daarvoor verdient Gezondste Regio 2025 de belangrijke steun voor de komende jaren van de Gemeente HadM als natuurlijke partner.

Rabobank Horst/Venray

De RABO-bank Horst/Venray is een coöperatieve (semi)maatschappelijke instelling die in de vele haarvaten van de Horster samenleving is verweven. Ook haar doelen gaan verder dan de eigen belangen te dienen. Een gezonde en vitale samenleving waarbij met name een gezonde (MKB-)bedrijvenstructuur zorgt voor een economische motor in de regio is in het belang van de RABO Horst/Venray. Gezonde en duurzame ‘konkurrenzfähige’ sectoren helpen van deze regio een aantrekkelijke regio te maken voor investeringen, start-ups, jonge gezinnen met kinderen die een gezond woon- en werkklimaat zoeken, etc. De doelstellingen van Gezondste Regio 2025 sluiten hier nauw op aan. In het mede helpen zoeken naar kansen, in het verbinden van partijen, in het koppelen van onderwijsinstellingen, in het mede initiëren van gezonde en succesvolle innovaties in het brede bedrijfsleven in deze regio, zorgt Gezondste Regio 2025 voor een gezond toekomstbestendig ondernemersklimaat met gezonde bedrijven en gezonde werknemers. Voor Gezondste Regio 2025 is RABO Horst/Venray een essentiële partner om haar taken te kunnen uitvoeren en ambities te kunnen waarmaken.

Onderwijscluster Horst

Het Onderwijscluster Horst met de scholengemeenschappen Dendron College, Citaverde College en Dynamiek geven vorm en inhoud aan onze toekomstige samenleving door jongeren voor te bereiden op een gezonde toekomst met mogelijkheden voor ontplooiing en plezier in het leven. Gezond jong geleerd is gezond oud gedaan. Het onderwijs bouwt dus mee. Maar het onderwijs is ook afhankelijk van een gezonde, vitale en kansrijke omgeving die een grote aantrekkingskracht heeft op jonge mensen en jonge gezinnen. De beste remedie tegen krimp en effecten van vergrijzing, zijn gezonde toekomstperspectieven in een aantrekkelijke omgeving. Er is dus een veel te winnen bij een goede samenwerking tussen het brede onderwijs en de organisatie Gezondste Regio 2025, waarmee een relatie als partner vanzelfsprekend zou moeten zijn.

Westburg

Westburg BV is een innovatief, flexibel en milieubewust teler van cherrytomaten. Haar streven is een flexibele organisatie te zijn die zich snel en constant aan de wensen van de consument en omgeving kan blijven aanpassen. Dit houdt in, een continue verbetering in het leveren van de gewenste kwaliteit met een efficiënte, rendabele bedrijfsvoering met aandacht voor mens, milieu en omgeving. Bij de gewenste kwaliteit product denken zij aan een zeer goede uitwendige kwaliteit die milieuvriendelijk geproduceerd is en ook geschikt is voor directe consumptie. Ook streven zij ernaar dit alles plaats te laten vinden in een plezierige werkomgeving voor de medewerkers van het bedrijf. Middels een goede en open communicatie met medewerkers proberen zij iedereen optimaal betrokken te houden bij haar visie en werkwijze.

O-twee

O-twee Horst aan de Maas is een organisatie voor ondernemers en draagt bij aan een optimaal ondernemersklimaat voor werkgevers uit Horst aan de Maas. Zij verbinden ondernemers uit Horst aan de Maas om hun ondernemingen succesvoller te maken. Daartoe wordt met name ingezet op belangenbehartiging, netwerken en kennisdeling tussen ondernemers.

Door het faciliteren van netwerkgelegenheid verbindt O-twee ondernemers met elkaar. Daarnaast wordt in bijeenkomsten ingezet op het delen van kennis en ervaringen en het opdoen van inspiratie. O-twee zet ook in op belangenbehartiging van ondernemers in de gemeente Horst aan de Maas. Dit doen zij zowel op politiek niveau als in het onderwijs en het maatschappelijk veld. Nadruk ligt daarbij op veiligheid, infrastructuur en onderwijs.

Stichting Agribelang Horst

Stichting Agribelang Horst heeft tot doel om de agrifood sector te ondersteunen om de kansen in de markt te kunnen benutten en de bedrijfsvoering en het ondernemerschap te kunnen continueren. Dit vereist een goede en gezonde afstemming tussen agrarisch ondernemer en zijn omgeving waarbij op een gezonde manier gezamenlijk de omgeving wordt vormgegeven. Bovendien is de agrarisch ondernemer direct met zijn producten en diensten een belangrijke ‘leverancier’ van gezondheid. Met de nadruk op ‘waarde van voedsel’, local-for-local, voorlichting over gezonde eetgewoontes en marktgerichte campagnes over gezond eten en produceren, staat de moderne agrarische ondernemer in het middelpunt van de ambities van Gezondste Regio 2025. De organisatie Gezondste Regio 2025 is er dus alles aan gelegen om deze sector te ondersteunen in hun noodzakelijke transities en hun plaats midden in de samenleving. Dit gezamenlijke en gedeelde doel maakt dat Agribelang Horst een essentiële partner is van Gezondste Regio 2025.

Wij doen mee!

Gezondste Regio 2025 heeft veel partners, sponsoren en “vrienden van” nodig om haar doelen te verwezenlijken. Onze organisatie biedt alle ruimte voor partijen die onze ambitie een warm hart toe dragen én die mogelijkheden zien om uit de verbindingen kansen te verzilveren. Voor meer informatie en bespreking van passende mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via onderstaand formulier: